Var kommer ditt vatten ifrån?

Var kommer ditt dricksvatten ifrån?

Vattnet i VA SYDs kommuner kommer från Vombsjön, Bolmen, Grevietäkten samt borrade brunnar. Vattnet från Bolmen och Vombsjön produceras av Sydvatten som är ett kommunägt bolag. VA SYD distribuerar sedan ut vattnet hem till dig. I de orter som har borrade brunnar levereras vattnet från egna vattenverk.

Burlöv

Dricksvattnet i Burlöv kommer från Vombsjön i Skåne och Bolmen i Småland. Innan vattnet kommer hem till dig som bor i Burlövs kommun bereds det i ett vattenverk: Vombverket eller Ringsjöverket. För att distribuera allt vatten till konsumenterna behövs ett ledningsnät som i hela Burlövs kommun har en längd på cirka 75 kilometer. 

Eslöv

Dricksvattnet i Eslövs kommun kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen, från Vombsjön och från borrade brunnar. Innan vattnet kommer hem till dig som bor i Eslövs kommun bereds det i ett vattenverk - Ringsjöverket, Vombverket och mindre verk vid borrade brunnar.

Harlösa och Löberöd får vatten från Vombsjön. Hurva har ett eget vattenverk med grundvatten. Övriga Eslöv får vatten från Bolmen.

Lomma

Dricksvattnet i Lomma kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen via Ringsjöverket.

Lund

Dricksvattnet i Lund kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen, från Vombsjön och från eget grundvatten. 

Lunds tätort, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och Södra Sandby får bolmenvatten från Ringsjöverket. Vombverket levererar vatten till Dalby, Torna Hällestad, Genarp, Veberöd, Dörröd, Björnstorp, Revingeby och Södra Sandby. Vattenverket Gravaregården levererar vatten till Gravaregården och Skatteberga.  

Malmö

Malmö stad försörjs med dricksvatten från tre vattenverk. Blandningsförhållandena ser olika ut i olika delar av staden, men varierar också över dygnet. Vombverket med vatten från Vombsjön står för cirka 75 procent. Ringsjöverket och Bulltofta vattenverk bidrar i dagsläget med ungefär lika stor del till Malmö.

Bulltofta vattenverk får vatten från Grevietäkten, som ligger i Staffanstorps kommun. Täkten har stor betydelse för vattenförsörjningen i Malmö och fungerar även som regional reservvattentäkt. Bulltofta vattenverk är VA SYDs eget vattenverk.

Grevietäkten

Ringsjöverket får vatten från sjön Bolmen i Småland, via Bolmentunneln. Vattnet når en del av norra Malmö, väster om inre Ringvägen, norr om Ystadvägen och öster om Mariedalsvägen (Rosengård exkluderat). Vombverket och Ringsjöverket ägs och drivs av Sydvatten. 

Så funkar det på vattenverken

Så här funkar Bulltofta vattenverk, som ägs och drivs av VA SYD

Så här funkar Ringsjöverket, som ägs och drivs av Sydvatten

Så här funkar Vombverket, som ägs och drivs av Sydvatten

Sidan uppdaterad: 16 november 2020 09:40

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa