Var kommer ditt dricksvatten från?

Vattnet i VA SYDs kommuner kommer från Vombsjön, Bolmen, Grevietäkten samt borrade brunnar. Vattnet från Bolmen och Vombsjön produceras av Sydvatten som är ett kommunägt bolag. VA SYD distribuerar sedan ut vattnet hem till dig. I de orter som har borrade brunnar levereras vattnet från egna vattenverk.

Burlöv

Dricksvattnet i Burlöv kommer från Vombsjön via Vombverket. För att distribuera allt vatten till konsumenterna behövs ett ledningsnät som i hela Burlövs kommun har en längd på cirka 75 kilometer. 

Eslöv

Dricksvattnet i Eslöv kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen, från Vombsjön och från borrade brunnar. Innan vattnet kommer hem till dig som bor i Eslövs kommun bereds det i ett vattenverk - Ringsjöverket, Vombverket och mindre verk vid borrade brunnar.

Harlösa och Löberöd får vatten från Vombsjön. Hurva, Stockamöllan och Billinge har egna vattenverk med grundvatten. Övriga Eslöv får vatten från Bolmen.

Lomma

Dricksvattnet i Lomma kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen via Ringsjöverket.

Lund

Dricksvattnet i Lund kommer via Bolmentunneln från sjön Bolmen, från Vombsjön och från eget grundvatten. 

Lund, Stångby, Odarslöv, Hardeberga, Flyingeby och Södra Sandby får bolmenvatten från Ringsjöverket. Vombverket levererar vatten till Dalby, Torna Hällestad, Genarp, Veberöd, Dörröd, Björnstorp, Revingeby och Södra Sandby. Vattenverket Gravaregården levererar vatten till Gravaregården och Skatteberga.  

Malmö

Under Malmö stads gator finns ett ledningsnät med en längd av cirka 900 kilometer. Vattenförsörjningen sker med dricksvatten från Vombsjön (cirka 80 procent) och Grevietäkten (cirka 15 procent). Vattnet produceras vid Vombverket och vid Bulltofta vattenverk, som är VA SYDs eget vattenverk. Läs mer om Bulltofta vattenverk

En liten mängd vatten kommer från sjön Bolmen i Småland via Bolmentunneln och når en del av norra Malmö. Hushåll som får en liten del av Bolmenvatten är de som finns väster om inre Ringvägen, norr om Ystadvägen och öster om Mariedalsvägen (Rosengård exkluderat).  

Grevietäkten

Brunnsanläggningen vid Grevie i Staffanstorps kommun har försörjt Malmö med vatten sedan början av 1900-talet, och har stor betydelse för vattenförsörjningen i Malmö. Vattentäkten omfattar ett trettiotal brunnar och levererar 4-5 miljoner kubikmeter vatten per år, vilket motsvarar cirka 15% av Malmös totala vattenbehov.

Täkten fungerar även som regional reservvattentäkt. Om den ordinarie vattenförsörjningen skulle förhindras, så är Grevietäkten den enda tillgängliga större täkten i regionen. För att skydda grundvattentillgången bildades ett vattenskyddsområde 1977. Läs mer om Grevietäkten 

Så funkar det på vattenverken

Så här funkar Bulltofta vattenverk, som ägs och drivs av VA SYD

Så här funkar Ringsjöverket, som ägs och drivs av Sydvatten

Så här funkar Vombverket, som ägs och drivs av Sydvatten

Sidan uppdaterad 30 June 2020 06:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa