Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Eslövs nya vattentorn

VA SYDs vattentorn

VA SYD har vattentorn i Eslöv, Lund och Malmö. Här kan du läsa mer om hur höga Eslövs, Lunds och Malmös vattentorn är och hur stor vattenvolym de har. 

Eslövs vattentorn

I Eslöv finns det två vattentorn, varav endast ett är i bruk. Det nya vattentornet stod klart 1967. Eslövs vattentorn är 41 eller 35 meter högt beroende på hur man räknar. 41 meter är hela höjden på byggnaden, 35 meter är till taket på reservoaren. Vattentornet har en vattenvolym på 1 500 kubikmeter.

Lunds vattentorn

I Lunds kommun finns det två vattentorn som är i bruk: Östra Torn vattentorn och Dalby vattentorn.

Östra Torn vattentorn

Östra Torn vattentorn stod klart 1975. Det har en vattenvolym på 9 000 kubikmeter och är 28 meter högt. Tornet är beläget på stadens högsta punkt och är ett riktmärke för Ideon Science Park i Lund.

Dalby vattentorn

Dalby vattentorn blev färdigbyggt 1978. Det är 39 meter högt och vattenvolymen är 2 x 1 200 kubikmeter.

Malmös vattentorn

I Malmö finns tre vattentorn i bruk: Hyllietornet, Oxietornet och Botildenborgstornet. Utöver dessa finns också Södervärnstornet och Pildammstornet som inte längre är i bruk och nu är i Malmö stads ägo.

Hyllie vattentorn

Vattentornet i Hyllie är VA SYDs yngsta och största vattentorn och stod klart 1973. Tornet var det vinnande förslaget i en arkitekttävling. Förslaget kallades "Drabant" och gjordes av Kjessler och Mannerstråle (Stockholm). Tornet är 62 meter högt, innehåller 10 200 kubikmeter vatten och är en populär malmösymbol. Marknivån där det står är cirka 21 meter över havet.

Oxie vattentorn

Oxietornet är från 1972 och har en vattenvolym på 5 650 kubikmeter. Tornet är 31 meter högt och ligger på en kulle i Oxie, 56 meter över havet.

Botildenborgs vattentorn

Botildenborgstornet är från 1949 och är 27 meter högt. Det innehåller 3 000 kubikmeter vatten. Byggnaden var från början tänkt att även utgöra utsiktstorn. Tornet är ritat av dåvarande stadsarkitekten Carl-Axel Stoltz.

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen