VA SYD

Utveckling inom dricksvatten

VA SYDs fokus är att dygnet runt kunna leverera ett kvalitetssäkrat dricksvatten till alla våra kunder. Men detta räcker inte, för om vi även ska kunna garantera dricksvatten av god kvalitet i framtiden måste vi redan nu vara med och bevaka och påverka vad som händer i miljön.

Vi skapar ett effektivare skydd för Grevie vattentäkt

En del av dricksvattnet till Malmö kommer från Grevie vattentäkt, där ett vattenskyddsområde inrättats för att minska risken för föroreningar. För att säkra vattnets kvalitet på lång sikt ser vi regelbundet över skyddsområdet.

Vi kommer förmodligen att ändra på skyddsområdets geografiska gränser och på de regler som gäller för vad man får lov att göra inom området.

Vi bevakar eventuella bekämpningsmedel och andra oönskade ämnen i vattnet

Det görs regelbundna provtagningar av dricksvattnet i VA SYDs kommuner. Dessa prov tas dels på vattnet när det lämnar vattenverket men även ute hos våra konsumenter.

En utökad kontroll görs även några gånger per år, där eventuella rester från bekämpningsmedel analyseras. Det är en väldigt liten del av vattnet som levereras till våra kunder som vi producerar själva, det mesta levereras av Sydvatten. Dricksvattnet analyseras enligt bolagets egenkontrollprogram. Dricksvattnet uppfyller livsmedelsverkets alla kvalitetskrav.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa