Kallvattenservis

Utbyte av kallvattenservis

Så här går du tillväga vid byte av kallvattenservis.

 1. Kontakta din kommun för grävningstillstånd på allmän platsmark 
  Burlövs kommun: 040-625 60 00
  Eslövs kommun: 0413-620 00
  Lomma kommun: 040-641 10 00
  Lunds kommun: 046-35 95 00
  Malmö stad, Gatukontoret: 040-34 45 00
 2. Kontakta VA SYD för avstängning av befintlig vattenservis, 040-635 10 00
 3. Demontera befintlig kallvattenledning
 4. Lägg in ny kallvattenledning från servisventil till fastighetens mätställe

  Om den befintliga servisventilen är blyad eller en så kallad singerventil, vänligen kontakta VA SYD.
  Montera skyddsrör vid genomgång av grundmur/golv till fastigheten. Vattenmätarkonsol med avstängningsventiler skall vara monterade vid mätställe.

 5. VA SYD ska besiktiga inkopplingen till befintlig servisventil och vattenmätarkonsol samt medverka vid provtryckning av ny vattenledning.

Sidan uppdaterad: 13 oktober 2020 15:32

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa