Tut i luren

I samband med oplanerade vattenavstängningar har VA SYD som tradition att manuellt blåsa i en lur för att meddela boende i området att det inträffat en akut vattenläcka.

Tut i luren innan vattnet stängs av

När en akut vattenläcka lokaliserats och när vi har möjlighet till det, går en medarbetare från VA SYD runt i det berörda området och blåser ett par skarpa stötar i en lur. När du hör signalen tar det ungefär 15-20 minuter innan vattnet stängs av och VA SYD börjat reparera läckan. Har du möjlighet och behov kan det vara klokt att hälla upp vatten i en tillbringare eller i diskhon.

VA SYD jobbar på tills du har vatten igen

De flesta akuta läckor på dricksvattenledningarna åtgärdas snabbt, men vi kan aldrig i förväg säga exakt när vattnet är tillbaka igen. Vi arbetar tills läckan är lagad och du har vatten i kranen igen. Om arbetet drar ut på tiden i flera timmar eller om många blir berörda av avstängningen sätter vi upp ett brandpoströr i området, där du kan hämta vatten tills läckan är åtgärdad.

Inte alltid tid till luren

Vid vissa tillfällen är läckan så kraftig att vattnet omedelbart måste stängas av. Vid sådana tillfällen har vi givetvis inte möjlighet att använda oss av luren och tidsfristen på 15-20 minuter uteblir.

Vid akuta vattenläckor och planerade vattenavstängningar uppdaterar vi driftinformationen.

Driftinformation för alla kommuner

Sidan uppdaterad 30 June 2020 06:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Tut i luren

Du kanske även vill läsa