VA SYD

Tester av parasiter

Sedan tio år tillbaka har analyser med fokus på parasiter som Cryptosporidium gjorts på allt vatten som VA SYDs kunder får levererat till sig.

Sedan år 2000 genomför Sydvatten analyser av parasiterna Giardia och Cryptosporidium. Prover tas på råvattnet i Vombsjön och Bolmen i enlighet med bolagets egenkontrollprogram. Om provsvaren tyder på att det finns parasiter i råvattnet görs en utökad analys av dricksvattnet som levereras från vattenverken. Under alla år som provtagningen pågått har Giardia och Cryptosporidium endast påvisats vid enstaka tillfällen i råvattnet. Parasiterna har aldrig påträffats i det utgående dricksvattnet.

En liten del vatten som används i delar av Malmö kommer från VA SYDs grundvattentäkt Grevie. Här har parasiten aldrig hittats. Grevie vattentäkt testas av VA SYDs eget laboratorium.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa