Tips för att fylla och tömma din pool rätt

Hur fyller du din pool på bästa sätt och vad händer när sommaren når sitt slut och poolen ska tömmas? Läs våra tips nedan och har du fler funderingar tveka inte att höra av dig till oss på VA SYD. 

Tips när du fyller poolen

Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen. Slösa inte med vattnet och följ våra tips för att hantera vattnet på ett klokt sätt:

 • Planera din fyllning för den kan ta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, beroende på hur mycket vatten som används av andra i närheten. Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen så att poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
 • Fyll poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre. Det är också bra att undvika att fylla poolen samtidigt som din granne. Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara energi.
 • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong. Genom att täcka över poolen minskar du dessutom avdunstningen av vatten.


Om det råder bevattningsförbud får du inte fylla din pool.

Tips vid rening av poolen

Det bästa är naturligtvis att inte använda poolkemikalier alls och det finns några miljövänliga alternativ till de traditionella metoderna. Exempelvis kan man använda sig av UV-ljus i kombination med kopparjonisering eller en saltklorinator istället för att rena med klor.

Använder du ändå poolkemikalier bör du tänka på att inte överdosera och att alltid läsa instruktionerna för produkten.

Tips när du tömmer poolen

När sommaren är slut och poolen ska tömmas finns det några saker att tänka på:

 • Tömning ska så långt som möjligt ske genom infiltration på tomten, över en gräsyta eller liknande.
 • Töm inte ut allt samtidigt utan släpp ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan.
 • Tänk också på att inte använda poolkemikalier eller liknande precis innan tömning. Läs mer om avklorering nedan.
 • Att tömma ut poolvatten i gatubrunnar är inte tillåtet, då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds via dagvattensystemen ut i våra vattendrag. Poolens smutsiga och klorerade vatten kan då skada växt- och djurlivet.
 • Stora kommunala eller kommersiella pooler, eller fastigheter med helt hårdgjord tomt, kan ansöka om utsläppslov hos miljo@vasyd.se.

Avklorering

Före tömning av privata pooler, spabad och liknande är det viktigt att vattnet avkloreras om klor har använts som desinfektionsmedel. Avkloreringsmedel (till exempel natriumsulfit eller natriumtiosulfat) kan köpas i butiker för pooltillbehör. Om enbart hypoklorit har använts för desinfektion, kan vattnet avkloreras genom att det får stå i solljus några dagar. Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning.

Tömning av pooler, spabad och liknande bör ske genom att vattnet får infiltreras i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på en grannfastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten.

Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas till det kommunala ledningsnätet. I nuläget är rekommendationen, inom VA SYDs upptagningsområde, att det ska tömmas till spillvattennätet (alltså inte till dagvattennätet exempelvis via gatubrunn). Tömningen ska ske långsamt och måste pausas vid händelse av kraftigt regn.

Vid osäkerhet kring var du ska släppa ut vattnet, kontakta kommunens miljöförvaltning.

Tips när du ska bygga pool

Funderar du på att bygga en pool? Gå igenom våra tips innan du sätter igång:

 • Först och främst kan bygglov behövas.
 • Ska du ansluta den till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du göra en VA-anmälan via vår kundservice.
 • När du gör anmälan till oss på VA SYD behöver du en ritning som visar var på tomten poolen är placerad eller ska placeras. På ritningen måste vi kunna se var eventuella vatten- och avloppsledningar från poolen är kopplade till det befintliga ledningssystemet inom fastigheten.
 • Sist men inte minst, tänk också på att bygga en så miljövänlig pool som möjligt, fundera en extra gång när du väljer material och reningsmetod av poolen.Sidan uppdaterad: 15 januari 2021 11:27

Innehållsansvarig: webbredaktionen