Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Tips för att fylla och tömma din pool rätt

Hur fyller du din pool på bästa sätt och vad händer när sommaren når sitt slut och poolen ska tömmas? Läs våra tips nedan och har du fler funderingar tveka inte att höra av dig till oss på VA SYD. 

Under våren och sommaren används det ofta mycket vatten. Extra ansträngt blir det om många vattnar sina gräsmattor eller fyller sin pool, spa eller badtunna  vid samma tillfälle. Vattenledningarna är dimensionerade för att räcka för normal hushållsförbrukning. 

Fyll gärna poolen med regnvatten

Många fyller sin pool med dricksvatten, men går det att tänka annorlunda? Ja, att fylla poolen med regnvatten är en lösning som både sparar på dricksvatten och tar hand om regnvattnet på ett smart sätt. Ett extra rör från ditt stuprör tillsammans med en sandfilterpump, klortabletter och lite framförhållning ger dig möjlighet att fylla åtminstone en mindre pool med regnvatten.

Tips när du fyller din pool med dricksvatten

Använder du dricksvatten i poolen så tänk på följande: Dricksvatten är ett livsmedel som vi unnar oss att bada i. Slösa inte, utan se till att poolvattnet räcker länge.

 • Fyll poolen på natten när övrig vattenförbrukning är lägre. Undvik att fylla poolen samtidigt som din granne.
 • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 • Var uppmärksam så att slangen inte hamnar under vattenytan när du fyller. Annars finns det risk för att det blir baksug i ledningen.
 • Täck över poolen när den inte används, då minskar du avdunstningen av vatten.
 • Använd kallvatten istället för varmvatten för att spara energi.

Om det råder bevattningsförbud får du inte lov att fylla din pool eller badtunna med dricksvatten.

Rening av poolvattnet 

Använd beprövade metoder med lägsta möjliga miljöbelastning och använd aldrig mer kemikalier än du behöver. Se till att du har en väl fungerande vattenrening så du kan använda samma vatten hela sommaren och slipper fylla på. På det sättet kan du spara både vatten och pengar.

När det är dags att tömma poolen

När sommaren är slut och poolen ska tömmas finns det några saker att tänka på:

 • Tömning ska så långt som möjligt ske genom infiltration på tomten, över en gräsyta eller liknande.
 • Töm inte ut allt samtidigt utan släpp ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan.
 • Tänk också på att inte använda poolkemikalier eller liknande precis innan tömning. Läs mer om avklorering nedan.
 • Att tömma ut poolvatten i gatubrunnar är inte tillåtet, då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds via dagvattensystemen ut i våra vattendrag. Poolens smutsiga och klorerade vatten kan då skada växt- och djurlivet.
 • Stora kommunala eller kommersiella pooler, eller fastigheter med helt hårdgjord tomt, kan ansöka om utsläppslov hos miljo@vasyd.se

Avklorering

Före tömning är det viktigt att vattnet avkloreras om klor har använts som desinfektionsmedel. Avkloreringsmedel (till exempel natriumsulfit eller natriumtiosulfat) kan köpas i butiker för pooltillbehör. Om enbart hypoklorit har använts för desinfektion, kan vattnet avkloreras genom att det får stå i solljus några dagar. Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning.

Tömning bör ske genom att vattnet får infiltreras i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på en grannfastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten.

Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas till det kommunala ledningsnätet. I nuläget är rekommendationen, inom VA SYDs upptagningsområde, att det ska tömmas till spillvattennätet (alltså inte till dagvattennätet exempelvis via gatubrunn). Tömningen ska ske långsamt och måste pausas vid händelse av kraftigt regn.

Vid osäkerhet kring var du ska släppa ut vattnet, kontakta kommunens miljöförvaltning.

Tips när du ska bygga pool eller spa

Funderar du på att bygga en pool? Gå igenom våra tips innan du sätter igång:

 • Först och främst kan bygglov behövas.
 • Ska du ansluta den till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste du göra en VA-anmälan via vår kundservice.
 • När du gör anmälan till oss på VA SYD behöver du en ritning som visar var på tomten poolen är placerad eller ska placeras. På ritningen måste vi kunna se var eventuella vatten- och avloppsledningar från poolen är kopplade till det befintliga ledningssystemet inom fastigheten.
 • Sist men inte minst, tänk också på att bygga en så miljövänlig pool som möjligt, fundera en extra gång när du väljer material och reningsmetod av poolen.

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen