VA SYD utför inte provtagningar på privata brunnar. Kontakta din kommun för information om vad som gäller där. Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bör man analysera sitt vatten vart tredje år.

  • Boende i Eslövs kommun: Eslövs kommun erbjuder gravida och familjer med barn under ett år kostnadsfri analys av brunnsvattnet. Kontakta Maria Lantz, Miljöavdelningen i Eslövs kommun, tel 0413-620 28. Övriga fastighetsägare kontaktar själva analysföretagen Alcontrol, tel 013-25 49 91 (mån-fre 08.30-12.30) eller Eurofins, tel 010-490 81 70. Läs mer på kommunens webbplats: Enskilt dricksvatten (nytt fönster)
  • Boende i Lunds kommun: Lunds kommun erbjuder gravida, familjer med barn under ett år och familjer med nyligen adopterade barn en kostnadsfri analys av brunnsvattnet. Övriga fastighetsägare analyserar på egen bekostnad. Miljöförvaltningen tar emot prover och vidarebefordrar dem till laboratorium upphandlade av Lunds kommun.  Läs mer på kommunens webbplats: Dricksvatten från egen brunn (nytt fönster)
  • Boende i Malmö stad och Burlövs kommun: Kommunen utför inga kontroller av enskilda brunnar. För vattenanalyser hänvisas till privata livsmedelslaboratorier.

Torrlagd brunn

Har din privata brunn sinat? Det kan hända under sommarmånaderna när långa perioder av torka kan göra att grundvattennivån blir så låg att din brunn blir torr.

Tyvärr kan inte VA SYD hjälpa dig med att fylla din brunn med vatten. Detta beror på att vi behöver vara redo att rycka ut till det kommunala ledningsnätet vid eventuella läckor. På vissa platser i landet finns det privata firmor som kan hjälpa dig med leverans av vatten. Sök på internet eller i Gula sidorna för att hitta mer information.

Om din fastighet ligger i närheten av vårt ledningsnät kan vi undersöka om det går att du kan ansluta dig till det allmänna dricksvattennätet. För tillfälliga vattenuttag kan brandpoströr hyras, hör av dig till oss för mer information!