Egen brunn

Du som har egen brunn ansvarar för vattenkvaliteten och skötseln själv. Vill du göra en provtagning på vattnet gäller olika saker beroende på var du bor.

Enligt Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning bör man analysera sitt vatten vart tredje år.

  • Boende i Eslövs kommun: Eslövs kommun erbjuder permanentboende gravida och familjer med barn under ett år kostnadsfri analys av brunnsvattnet. 
    Läs mer på kommunens webbplats: Eget dricksvatten (nytt fönster)
  • Boende i Lomma kommun: Kontakta kommunens miljöenhet om du har frågor om egen brunn. 
  • Boende i Lunds kommun: Lunds kommun erbjuder gravida, familjer med barn under ett år och familjer med nyligen adopterade barn en kostnadsfri analys av brunnsvattnet. Övriga brukare analyserar på egen bekostnad. Miljöförvaltningen tar emot prover och vidarebefordrar dem till laboratorium upphandlade av Lunds kommun. Brunnarna måste ligga inom Lunds kommun. Läs mer på kommunens webbplats: Eget dricksvatten (nytt fönster)
  • Boende i Malmö stad och Burlövs kommun: Kommunen utför inga kontroller av enskilda brunnar. För vattenanalyser hänvisas till privata livsmedelslaboratorier.

Även VA SYDs laboratorium erbjuder analys av vatten från egen brunn på fastighetsägarens egen bekostnad. Läs mer om vattenanalyser från egen brunn här

Torrlagd brunn

Har din privata brunn sinat? Det kan hända under sommarmånaderna när långa perioder av torka kan göra att grundvattennivån blir så låg att din brunn blir torr.

Tyvärr kan inte VA SYD hjälpa dig med att fylla din brunn med vatten. Detta beror på att vi behöver vara redo att rycka ut till det kommunala ledningsnätet vid eventuella läckor. På vissa platser i landet finns det privata firmor som kan hjälpa dig med leverans av vatten. Sök på internet för att hitta mer information, eller kontakta din kommun.

Om din fastighet ligger i närheten av vårt ledningsnät kan vi undersöka om det går att du kan ansluta dig till det allmänna dricksvattennätet.

Sidan uppdaterad 30 June 2020 06:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa