Bulltofta vattenverk

Bulltofta vattenverk

Bulltofta vattenverk har varit i drift sen 1879 och förser ungefär 20 % av Malmöborna med rent kranvatten. 

Bulltofta vattenverk stod klart 1879 och levererar idag ungefär 20 % av Malmös dricksvatten. Vattnet tas från grundvatten i Grevietäkten med vatten från Alnarpsströmmen. Delarna av Malmö som får vatten från Bulltofta är främst Kirseberg, Rörsjöstaden, gamla staden innanför vallgravarna och hamnen, alltså de stadsdelar som fanns när vattenverket byggdes i slutet av 1800-talet. Bulltofta vattenverk levererar normalt 300 l vatten per sekund under dagtid.

Det inkommande vattnet passerar flera steg och renas innan det pumpas ut till de centrala delarna av Malmö. 2016 färdigställdes en UV-anläggning där UV-ljus verkar som en mikrobiologiskt barriär i reningsprocessen. UV-ljuset förstör DNA-molekylen hos virus, parasiter och andra mikroorganismer.

Så funkar det

  1. Luftning: Råvattnet syresätts för att oxidera järn och mangan
  2. Avhärdning: Gör vattnet mjukare. Råvattnets hårdhet sänks från 17 dho till ca 6 dHo
  3. Snabbfiltrering: Järn och mangan filtreras bort och ammonium reduceras
  4. UV-ljus: Ultraviolett ljus (UV) är en mikrobiologisk barriär utan kemikalier
  5. Klorstation: Den andra mikrobiologiska barriären med dosering av natriumhypoklorit
  6. Lågreservoarer: Reservoarerna fylls upp på natten. Total volym är 23 000 m3
  7. Utpumpning: Vatten pumpas ut mot de centrala delarna av Malmö med 300 l/s under dagtid

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa