Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Bulltofta vattenverk VA SYD

Bulltofta vattenverk

Bulltofta vattenverk har varit drift sedan 1879 och förser ungefär 12 procent av Malmöborna med rent kranvatten. Bulltofta vattenverk är VA SYDs eget vattenverk. 

Bulltofta vattenverk är VA SYDs eget vattenverk

Bulltofta vattenverk stod klart år 1879. Det levererar idag ungefär 12 procent av Malmös dricksvatten. Delarna av Malmö som får vatten från Bulltofta är främst Kirseberg, Rörsjöstaden, gamla staden innanför vallgravarna och hamnen, alltså de stadsdelar som fanns när vattenverket byggdes i slutet av 1800-talet. Bulltofta vattenverk levererar normalt 300 liter vatten per sekund under dagtid.

Vatten från Grevietäkten

Bulltofta vattenverk får vatten från Grevietäkten, som ligger i Staffanstorps kommun. Vattnet är grundvatten från Alnarpsströmmen. Grevietäkten har stor betydelse för vattenförsörjningen i Malmö och fungerar även som regional reservvattentäkt.

VA SYD arbetar för en trygg och säker dricksvattenförsörjning även i framtiden. Därför vill VA SYD öka kapaciteten på Bulltofta vattenverk genom att förnya Grevie vattentäkt.

Förnyelse av Grevie vattentäkt

Så funkar det på vattenverket

Det inkommande vattnet passerar flera steg och renas innan det pumpas ut till de centrala delarna av Malmö. År 2016 färdigställdes en UV-anläggning där UV-ljus verkar som en mikrobiologisk barriär i reningsprocessen. UV-ljuset förstör DNA-molekylen hos virus, parasiter och andra mikroorganismer.

Reningsstegen innan vattnet når din kran

  1. Luftning: Råvattnet syresätts för att oxidera järn och mangan.
  2. Avhärdning: Gör vattnet mjukare. Råvattnets hårdhet sänks från 17 dho till cirka 6 dHo.
  3. Snabbfiltrering: Järn och mangan filtreras bort och ammonium reduceras.
  4. UV-ljus: Ultraviolett ljus (UV) är en mikrobiologisk barriär utan kemikalier.
  5. Klorstation: Den andra mikrobiologiska barriären med dosering av natriumhypoklorit.
  6. Lågreservoarer: Reservoarerna fylls upp på natten. Total volym är 23 000 m3.
  7. Utpumpning: Vatten pumpas ut mot de centrala delarna av Malmö med 300 l/s under dagtid.

Sidan uppdaterad: 1 november 2021 09:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen