Störning: Eslöv / Bevattningsförbud Hurva - dricksvattnet får endast användas till mat, dryck och hygien

Uppdaterad: 2021-07-02 11:07

Störning: Lund / Lågt tryck och partiklar i vattnet i Vombs by

Uppdaterad: 2021-07-27 13:17

Dricksvatten

VA SYD levererar dricksvatten till dig som bor i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Ditt dricksvatten kommer främst från sjöar, en liten del kommer från grundvatten. Innan det når din kran renas och kontrolleras det noga för att säkerställa att det håller bästa kvalitet. Här kan du bland annat läsa mer om var ditt dricksvatten kommer ifrån och om vilken hårdhetsgrad du har på ditt vatten. 

Dricksvatten är ett livsmedel

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på kvaliteten, så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel. För att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet tar VA SYD regelbundet vattenprover på flera platser runt om i dricksvattenledningsnätet och på vatten som går ut från vattenverken.  

VA SYD levererar vattnet till din kran

Ditt dricksvatten kommer främst från sjöar, bara en liten del kommer från grundvatten. Det kommunägda bolaget Sydvatten producerar det mesta av dricksvattnet till VA SYDs medlemskommuner, som vi på VA SYD sedan levererar till din kran. VA SYD producerar också eget vatten vid vårt vattenverk Bulltofta. Innan vattnet når din kran renas och kontrolleras det på ett vattenverk.

Sidan uppdaterad: 21 maj 2021 15:38

Innehållsansvarig: webbredaktionen