Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Dricksvatten

VA SYD levererar dricksvatten till dig som bor i Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö. Ditt dricksvatten kommer främst från sjöar, en liten del kommer från grundvatten. Innan det når din kran renas och kontrolleras det noga för att säkerställa att det håller bästa kvalitet.

Ditt kranvatten är renat

Innan vattnet når din kran har det genomgått flera steg på ett vattenverk. Råvattnet från grundvatten eller sjöar har avhärdats för att bli mjukare och genomgått flera steg av rening. Vattnet renas både mekaniskt, kemiskt och biologiskt. Det krävs mycket energi för att producera rent vatten. 

Dricksvatten är ett livsmedel

Dricksvatten är klassat som ett livsmedel och därför ställs höga krav på kvaliteten, så höga krav att det faktiskt är vårt mest kontrollerade livsmedel. För att kontrollera kvaliteten på dricksvattnet tar VA SYD regelbundet vattenprover på flera platser runt om i dricksvattenledningsnätet och på vatten som går ut från vattenverken.  

VA SYD levererar vattnet till din kran

Ditt dricksvatten kommer främst från sjöar, bara en liten del kommer från grundvatten. Det kommunägda bolaget Sydvatten producerar det mesta av dricksvattnet till VA SYDs medlemskommuner, som vi på VA SYD sedan levererar till din kran. VA SYD producerar också eget vatten vid vårt vattenverk Bulltofta. Innan vattnet når din kran renas och kontrolleras det på ett vattenverk.

Vi levererar kallvatten

VA SYD levererar bara kallvatten. Problem med varmvatten beror på något i fastigheten. Kontrollera din installation hemma eller kontakta din fastighetsägare.

I de föreskrifter som reglerar kvaliteten på dricksvatten (SLVFS 2001:30) från Livsmedelsverket, anges att dricksvattnet ska hålla 20 grader Celsius eller under när det lämnar vattenverket. Det finns inget krav från livsmedelsverket på vattnets temperatur i kranen hos användare och VA SYD som drickvattenleverantörer har inte ansvar för den temperaturen. Det ansvaret ligger hos fastighetsägaren.

Dricksvattnet kan blir något varmare under distributionen fram till kranen än de 20 grader det max ska hålla när det lämnar vattenverket. Detta beror bland annat på hur långa ledningar det handlar om samt om det är varmt i ledningarna, framför allt under sommartid när det är varmt ute. Det kan vara ganska stora temperaturskillnader på vattnet under ett år beroende på årstider.

VA SYD rekommenderar alla att spara vatten, bland annat genom att fylla en kanna vatten och ställa i kylen så att man har kallt vatten direkt, istället för att spola ur kranen tills det blir kallt. Fler tips om att spara vatten i vardagen

När det gäller krav och rekommendationer för temperaturen på vattnet i fastigheter har Boverket sådana. Boverkets gränsvärde för temperaturen i kallvatten i fastigheter är 24 °C, vilket är anpassat till att temperaturen i badrum ofta är så hög. Boverkets krav på temperatur har som främsta syfte att hindra legionella.

Sidan uppdaterad: 29 september 2021 10:23

Innehållsansvarig: webbredaktionen