Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Barn i gummistövlar hoppa i vattensamling på gata

Dagvatten

Dagvatten är vatten som rinner på marken, till exempel regn eller smält snö. Under naturliga förhållande tränger vattnet ner i marken innan det når våra vattendrag. I våra tätbebyggda städer rinner vattnet istället på marken till diken och gatubrunnar och vidare till avloppsreningsverket eller direkt ut i närmsta vattendrag. 

Att leda bort dagvattnet i städerna är viktigt eftersom det hjälper till att förhindra översvämningar. Dagvattnet kan ledas bort i ledningar under jord, ovan jord i så kallade öppna system eller tas om hand på plats. 

På vissa ställen, främst i våra innerstäder, rinner dagvattnet i samma ledningar som spillvattnet (vatten från till exempel toaletter, bad och dusch). Det kallas då för ett kombinerat ledningsnät. Alternativet är duplikatsystem där spillvatten och dagvatten leds bort i olika ledningar.

Dagvatten som leds bort i separata ledningar rinner direkt ut i ett vattendrag, en sjö eller havet utan att renas först. Det betyder att skräp som slängs på gatan kan följa med regnet ner i gatubrunnen och vidare ut i havet. 

Öppna dagvattensystem

Öppna dagvattensystem innebär att dagvattnet leds till diken, kanaler och dammar. Då renas vattnet i naturen innan det rinner vidare. Det minskar belastningen på både våra vattendrag och vårt ledningsnät samtidigt som risken för översvämningar blir mindre. Öppna dagvattensystem bidrar också till grönska och ökad biologisk mångfald i städerna.

Öppna dagvattensystem är ett sätt att förbereda staden för kommande klimatförändringar eftersom de kan göra plats för stora regn.

Exempel på öppna dagvattenlösningar är bostadsområden Lyckö Äng i Åkarp, Strandängen i Arlöv, Kvistdammen i Bäckdala i Eslöv, Lerviksdiket i Lomma tätort, Mariaparken, Tusenårslunden och Råbysjön i Lund samt Idaladammen i Veberöd. I Malmö finns bostadsområdet Augustenborg, Fjärilsparken/Sundsbroparken, Gyllins trädgård, Svågertorp, Vintriediket och Tygelsjöbäcken.

Dagvatten som resurs

Att ta hand om dagvattnet på plats, i till exempel regnvattentunnor eller –tankar, gör att vi kan återanvända vattnet. Genom att vattna med uppsamlat regnvatten, eller spola rent parkeringsplatser och liknande, sparar vi på vårt värdefulla dricksvatten samtidigt som vi hjälper till att minska risken för översvämning när det regnar riktigt mycket.

Det pågår mycket forskning kring återanvändning av vatten, bland annat det internationella forskningsprojektet REWAISE som VA SYD är del av.

(Dag)vatten i din egen trädgård

Genom att ta hand om vattnet på tomten istället för att låta det gå ner i ledningsnätet bidrar du till att minska risken för översvämningar. Du kan istället låta vattnet rinna ut på en gräsmatta i trädgården, i en regnvattentunna eller en liten damm.

Bor du i Malmö eller Lund kan du få ekonomisk ersättning om du kopplar bort dina stuprör från ledningsnätet. Läs mer på vår webb Tillsammans gör vi plats för vattnet för att ta reda på om detta gäller dig. Där hittar du också tips och information om hur du kan göra. 

Sidan uppdaterad: 17 augusti 2021 17:06

Innehållsansvarig: webbredaktionen