Kretseum - Kretslopp & Kunskapscentrum är navet i VA SYDs pedagogiska verksamhet. Huset ligger i Hyllie Vattenpark, bredvid Hyllie Vattentorn. Genom utställningen "Den hållbara staden" lär vi på ett inspirerande och interaktiv sätt ut hur vatten, avfall och energi hanteras. Utställning-en tar med besökarna på en resa genom staden som visar hur viktigt det är att leva hållbart och göra medvetna val i vardagen. Syftet med Kretseum är också att ge besökarna kunskap och kän-nedom om hur våra samhällsbärande verksamheter som VA SYD, E.ON, Malmö Stad och Sysav fungerar samt hur vi arbetar gemensamt med stadens utveckling.

Målgrupp för utställningen är skolklasser från årskurs 6 och uppåt.

Utställningen "Den hållbara staden" (nytt fönster)

Klimatsmart hus

Huset är en del av Klimatsmarta Hyllie. Klimatkontraktet illustreras genom att besökare får ta del av framtidens klimatsmarta lösningar som huset i sig självt illustrerar i form av miljövänligt material, grönt tak och solceller.

Läs mer om Klimatkontraktet

Hyllie vattenpark

Hyllie vattenpark består av tio experimentella Vattenstationer som gör parken till ett spännande utflyktsmål för både Malmös skolor och allmänheten. Besökarna ska känna lust att utforska vattnet och fundera över dess egenskaper. Vattenparken är öppen hela året och vattnet är igång april-oktober. 

Hyllie vattenpark (nytt fönster)

Skolbesök på VA SYDs avloppsreningsverk

Skolbesök på våra avloppsreningsverk sker under tisdagar och onsdagar, perioderna april-maj och september-oktober. De avloppsreningsverk som är öppna för skolbesök är Källby i Lund och Klagshamn i Malmö. Här får besökarna följa vattnets väg genom verket, lära sig vad som finns i avloppsvattnet, hur reningsprocesserna går till och lära sig om sin egen plats i och påverkan på detta kretslopp.

Målgrupp för skolbesök på våra avloppsreningsverk är skolklasser från årskurs 4 och uppåt.

Skolbesök på avloppsreningsverk (nytt fönster) 

Boka ditt besök

Du bokar ditt besök genom Kundservice på 040-635 10 00 eller mejla kretseum@vasyd.se 

Vid frågor om vår pedagogiska verksamhet, kontakta amanda.haux@vasyd.se