Om tornet

Pildammstornet står på historisk mark, här började nämligen Malmös dricksvattenhistoria för över 400 år sedan då Korrebäcken dämdes upp och den första Pildammen skapades. Vatten från Pildammen leddes obehandlat i träledningar till en brunn på Stortorget och ur den hämtade Malmös invånare sitt dricksvatten. 

Byggandet av Pildammstornet pågick 1902-1903 efter ritningar av stadsarkitekt Harald Boklund. Redan 13 år senare togs tornet ur drift när stadens behov blev större.

VA SYD har inte längre hand om konstutställningarna i tornet

Tidigare har VA SYD haft hand om konstutställningarna i Pildammstornet. Från och med 2018 är Pildammstornet i Malmö stads regi, VA SYD kommer därför inte längre att ha hand om konstutställningarna. Om det kommer att bli några utställningar framöver vet vi inte i dagsläget, i så fall blir det utan VA SYDs medverkan.