VA SYD

Välj träningskläder utan silver

Silver är en tungmetall som är giftig för vattenlevande organismer. Träningskläder behandlas ibland med silver och andra antibakteriella medel för att inte lukta svett.

Silver har antibakteriella egenskaper vilket innebär att det är giftigt ute i naturen, både för vattenlevande och marklevande organismer. Nanopartiklar av silver används i produkter som impregneringsmedel, sportkläder, skosulor, köksbänkar, skärbrädor samt kylskåp. I många fall är inte det verksamma ämnet angivet på kläderna utan det marknadsförs under olika namn som exempelvis Polygiene, Ultra-Fresh, Sanitized, ClimaLite X-static eller Microban.

Varför ska jag undvika bakteriedödande ämnen?

Silver är mycket giftigt för vattenlevande organismer och varje gång plagget tvättas läcker bakteriedödande ämnen ut till vattenmiljön. I en rapport från branschorganisationen Svenskt Vatten visade tester dessutom att efter tio maskintvättar hade 31-90 procent av silvret i kläderna läckt ut.

När silvret hamnar i avloppsvattnet följer det med ut i hav och vattendrag där djuren kan påverkas eller hamnar i slammet som återförs till naturen som jord eller gödsel. Silveranvändningen riskerar också att försämra processen för avloppsvattenreningen.  Bakterier är reningsverkens viktigaste medarbetare eftersom de bryter ned olika ämnen och på det viset renar avloppsvatten. Slås dessa bakterier ut renas avloppsvattnet sämre.

Antibiotikaresistens

Utsläpp av silver kan också påverka människans resistens mot antibiotika. Den dokumenterade bakteriedödande effekten som silver ändå har gör det till ett ämne i vården, i sitt rätta sammanhang och med måtta.

Vad kan jag göra?

Välj träningskläder som inte innehåller silver och tvätta dessa när det behövs, för en tvätt är inte lika miljöfarligt som silver. Om vi väljer bort kläder och produkter som innehåller silver visar vi att det inte finns någon efterfrågan. Då kan vi förhoppningsvis förhindra att nya produkter med silver lanseras. Silver som finns i smycken hamnar sällan i avloppet så det är bara att fortsätta använda dessa.

 

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa