VA SYD

Överbliven målarfärg

Häll inte ut överbliven målarfärg i avloppet, alla sorters färger ska lämnas på återvinningscentral.

All målarfärg räknas som farligt avfall och får aldrig spolas ut i avloppet. Därför ska all överbliven målarfärg sorteras som farligt avfall och lämnas till återvinningscentral - det gäller också vattenlöslig, miljömärkt och ekologisk färg. All färg innehåller nämligen ämnen som är mer eller mindre skadliga för avloppsreningsverket och miljön.Vattenlöslig färg innehåller bland annat konserveringsmedel som är farligt för vattenlevande organismer.

Därför måste rollers och penslar göras rent på rätt sätt och färgrester, rengöringstrasor med mera tas omhand så att miljön inte tar skada. Oavsett vilken färg man har målat med. Det är också viktigt att ta hand om de kemikalier som man gör rent med innan man börjar måla och när man har målat färdigt.

Ta hand om penslar och rollers

Om du för dagen inte är klar med målningen, förvara penslar och målartråg i en försluten plastpåse så håller de sig väl till nästa dag.

När du är klar och inte vill återanvända verktygen
När du har målat klart låter du färgen torka in i penseln eller rollern och lämnar den sedan till en återvinningscentral. Samma sak gäller för rollertråg. En roller innehåller så mycket färg att det är nästan omöjligt att få den ren utan att spola av den – därför ska hela rollern lämnas in och inte användas igen.

När du vill göra rent en pensel
När du har målat klart, torka ur penslarna så gott går. Tvätta sedan bort de sista färgresterna i en burk med vatten eller lösningsmedel. Burken kan sparas och användas om, och när tillfälle ges lämnas in på återvinningscentral.

När du har målat klart
All färg räknas som farligt avfall. Lämna alltid in till återvinningscentral:

  • Överbliven färg.
  • Rollers och penslar med intorkad färg.
  • Rollertråg med intorkad färg.
  • Trasor/torkpapper med färg eller lösningsmedel.
  • Tvättvatten och lösningsmedel som du har använt för att göra rent penslar i.
  • Överbliven lacknafta och andra lösningsmedel.

 

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:03

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa