Lämna alltid dina gamla och överblivna mediciner där du kan hämta ut receptbelagda mediciner. Mediciner måste tas om hand för rätt förstöring så de inte hamnar i våra vattendrag och i naturen. Gallra därför gärna med jämna mellanrum i ditt medicinskåp.

Sortera så här:

- medicinkartonger som pappersförpackning,

- eventuella tablettkartor (blister-förpackningar) som plastförpackning.

- läkemedlen i en genomskinlig plastpåse och lämna den till personalen på apoteket. 

Exempel på vad du kan lämna in:

  • Tabletter och kapslar
  • Flytande läkemedel i flaska
  • Salvtuber och astmainhalatorer
  • Läkemedelsplåster och P-ringar, även förbrukade
  • Sprutor med synliga rester av läkemedel (utan kanyl)
  • Medicinska mjällschampon och medicinska nagellack