VA SYD

Råttbekämpning på VA SYD

VA SYD använder sig främst av råttgift och en speciell typ av slagfällor i avloppsbrunnarna för att bekämpa råttor i avloppsledningsnätet. Här beskrivs närmare hur VA SYD arbetar med dessa metoder.


Råttor är skadedjur och smittbärare som ställer till mycket problem i och omkring våra ledningssystem.

Sätta gift i avloppsbrunnar

Det traditionella sättet att bekämpa råttor i avloppsnätet har länge varit att sätta gift i avloppsbrunnarna och detta är fortfarande det vanligaste sättet. VA SYDs mål är dock att på sikt minska på giftanvändningen. 

Det är än så länge dessvärre omöjligt att helt sluta bekämpa råttorna med gift. Det finns situationer då ledningsnätets konstruktion och geografiska läge innebär att gift är det enda vi har möjlighet att använda oss av. Vi försöker därför vara så effektiva som möjligt när vi måste använda oss av gift så att så lite som möjligt av giftet går till spillo. 

All giftbekämpning utförs på VA SYD av en skadedjursfirma på beställning av VA SYD.

Råttfällor i avloppsbrunnar 

Som en del av VA SYDs mål att minska på giftanvändningen började vi 2010 att använda sig av elektroniska råttfällor som sätts i avloppsbrunnar. Dessa råttfällor är i jämförelse med giftbekämpningen betydligt bättre ur både djurrättssynpunkt och miljösynpunkt. Fällan fungerar automatiskt genom att en sensor känner av när det kommer en råtta och omedelbart skjuter ut ett antal slagspjut som omedelbart dödar råttan. Fällan laddas därefter automatiskt om direkt och råttan spolas iväg av vattnet i ledningen.

VA SYD använder sig bara av fällor som är godkända som fångstredskap av Naturvårdsverket. Fällan innebär att råttan går en kvick och skonsam död till mötes utan onödigt lidande, samtidigt som man inte släpper ut några gifter i naturen.

Antalet fällor som VA SYD använder sig av är begränsat. Fällorna flyttas runt och placeras där behovet är som störst för tillfället. Fällan står kvar på samma plats tills att aktiviteten har avtagit och därefter flyttas fällan till ett nytt ställe. En fälla installeras därmed aldrig som en permanent lösning. Fällan kan inte heller placeras var som helst. Detta begränsas bland annat av saker som avloppsledningens storlek och om ledningen måste spolas regelbundet.

Problem med råttor

Om du har problem med råttor i avloppsnätet kan du anmäla det till oss.

Anmäl råttor i avloppsnätet 

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:03

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa