VA SYD

Anmäl råttor i avloppsnätet

Om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden eller uppmärksammar råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du anmäla detta till oss.

Råttor är ett skadedjur och de förökar sig i stort antal där det finns sopor och annan mat. De tar sig lätt fram i rör och avloppssystem under marken och kan ställa till problem genom att angripa avloppsledningar i plast eller ta sig upp i bostäder via avloppsledningar. VA SYD ansvarar för att hålla råttbeståndet nere i avloppsnätet, samt att hålla ledningarna i gott skick för att minimera risken för att problem ska uppstå. 

Om du är fastighetsägare

Du som fastighetsägare har ett eget ansvar att hålla din bostad fri från råttor. (I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har det huvudsakliga ansvaret.) 

Vid akuta problem bör du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera om det ingår en skadedjursförsäkring i din hemförsäkring. Försäkringsbolaget bör sedan kunna rekommendera ett skadedjursbolag som kan göra en inspektion i din bostad. Om du inte har någon skadedjursförsäkring får du kontakta ett skadedjursbolag på egen hand.

Om du är hyresgäst

Om du hyr din bostad är det din hyresvärd som bär ansvaret för att hålla bostaden skadedjursfri. Om hyresvärden inte åtgärdar problemet kan du anmäla detta till Miljöförvaltningen på din kommun. 

Hur förebygger jag råttproblem? 

Anmäl råttor till VA SYD

Om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden kan du anmäla detta till oss i formuläret nedan på denna sida. Men tänk på att det också är viktigt att kontakta ett skadedjursbolag. Om du misstänker att det finns råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du också anmäla detta till oss. Råtthål i närheten av avloppsledningar kan innebära att det också finns ett hål i ledningen och därmed en risk för att råttor kan ta sig in i bostaden. 

Råttor ovan mark

Om råttorna rör sig ovan mark, på offentlig mark kontaktar du din kommun. 

Burlövs kommun

Information om skadedjur, kontakta i första hand avdelningen för kommunteknik, nytt fönster (burlov.se)

Eslövs kommun

Anmäl om du upptäcker råttor i parker eller på allmän plats i Eslövs kommun, nytt fönster (eslov.se)

Lomma kommun

Anmäl om du upptäcker råttor i parker eller på allmän plats i Lomma kommun, nytt fönster (lomma.se)

Lunds kommun

Information om skadedjur och kontaktpersoner, nytt fönster (lund.se)

Malmö stad

Många råttor på allmän plats anmäls till Gatukontoret i Malmö stad, nytt fönster (malmo.se)

Sidan uppdaterad: 12 januari 2021 13:25

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa