VA SYD

Anmäl råttor i avloppsnätet

Om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden eller uppmärksammar råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du anmäla detta till oss.

Råttor är ett skadedjur och de förökar sig i stort antal där det finns sopor och annan mat. De tar sig lätt fram i rör och avloppssystem under marken och kan ställa till problem genom att angripa avloppsledningar i plast eller ta sig upp i bostäder via avloppsledningar. VA SYD ansvarar för att hålla råttbeståndet nere i avloppsnätet, samt att hålla ledningarna i gott skick för att minimera risken för att problem ska uppstå. 

Om du är fastighetsägare

Du som fastighetsägare har ett eget ansvar att hålla din bostad fri från råttor. (I en bostadsrättsförening är det styrelsen som har det huvudsakliga ansvaret.) 

Vid akuta problem bör du kontakta ditt försäkringsbolag och kontrollera om det ingår en skadedjursförsäkring i din hemförsäkring. Försäkringsbolaget bör sedan kunna rekommendera ett skadedjursbolag som kan göra en inspektion i din bostad. Om du inte har någon skadedjursförsäkring får du kontakta ett skadedjursbolag på egen hand.

Om du är hyresgäst

Om du hyr din bostad är det din hyresvärd som bär ansvaret för att hålla bostaden skadedjursfri. Om hyresvärden inte åtgärdar problemet kan du anmäla detta till Miljöförvaltningen på din kommun. 

Hur förebygger jag råttproblem? 

Anmäl råttor till VA SYD

Om du har problem med råttor som kommer in via avloppsnätet in i bostaden kan du anmäla detta till oss i formuläret nedan på denna sida. Men tänk på att det också är viktigt att kontakta ett skadedjursbolag. Om du misstänker att det finns råtthål i närheten av en kommunal avloppsledning kan du också anmäla detta till oss. Råtthål i närheten av avloppsledningar kan innebära att det också finns ett hål i ledningen och därmed en risk för att råttor kan ta sig in i bostaden. 

Råttor ovan mark

Om råttorna rör sig ovan mark, på offentlig mark kontaktar du din kommun. 

Burlövs kommun

Information om skadedjur, kontakta i första hand avdelningen för kommunteknik, nytt fönster (burlov.se)

Eslövs kommun

Anmäl om du upptäcker råttor i parker eller på allmän plats i Eslövs kommun, nytt fönster (eslov.se)

Lomma kommun

Anmäl om du upptäcker råttor i parker eller på allmän plats i Lomma kommun, nytt fönster (lomma.se)

Lunds kommun

Information om skadedjur och kontaktpersoner, nytt fönster (lund.se)

Malmö stad

Många råttor på allmän plats anmäls till Gatukontoret i Malmö stad, nytt fönster (malmo.se)

Anmäl råttor i avloppet

Fyll i formuläret

Skadeadress

Kunduppgifter

Underlag för utredning

Hantering av personuppgifter: För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar används för att tillhandahålla avfallstjänster, såsom att hantera tömning av kärl, fakturera abonnenter, hantera kundkontakt och genomföra kvalitetsuppföljning av de entreprenörer som utför den faktiska avfallshanteringen på uppdrag av VA SYD. Personuppgifterna behandlas också för att planera och samordna avfallshanteringen, samt i övrigt följa upp och kontrollera VA SYDs uppdrag. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 09:41

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa