Stopp i ditt avloppssystem

Om det råder torka och det den följs av kraftiga regn kan det leda till översvämningar. Det kan orsakas av stopp i ditt avloppssystem (din vask/toalett/brunn) eller i vårt.

Det man bör göra när det blir stopp är att undersöka servisbrunnen, alltså förbindelsepunkten vid tomtgränsen mellan huvudledningen i gatan och fastighetens ledning. Först då kan man konstatera om översvämningen är orsakad av stopp i fastighetens ledningar eller av stopp i våra ledningar.

Att hitta var stoppet är

För att avgöra var stoppet är så rekommenderar vi att du tittar i servisbrunnen som ska finnas utanför tomten. Står det högt med vatten där så är stoppet på vår sida och ska åtgärdas av VA SYD. Finns det bara en vattenspegel i botten av brunnen så är stoppet på fastighetens sida. Det kan dock ibland vara svårt att hitta servisbrunnen. Vid tveksamheter, ring VA SYDs kundservice på 040-635 10 00.

Fastighetens avloppssytem

Fastigheten avloppssystem

Dagvattenförande ledningar dimensioneras så att de ska klara alla normala regn. Att dimensionera ledningarna för exceptionella regn är i praktiken omöjligt. Vid kraftiga regn eller extrem snösmältning kan ledningssystemet därför bli tillfälligt överbelastat. I olyckliga fall kan detta leda till att vatten tränger in i källaren genom golvbrunnar och andra avloppsenheter. Dagvatten är regn-, spol- och smältvatten som rinner ovan mark.

VA SYDs ledning

Fastigheten avloppssystem

Om det står vatten i servisbrunnen finns stoppet på VA SYDs ledning. Kontakta då vår Kundservice.

Fastighetens ledning

Fastigheten avloppssystem

Om det inte står vatten i servisbrunnen finns stoppet på fastighetens ledning.

Sidan uppdaterad 24 juni 2019 16:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa