VA SYD

Rapportera källaröversvämning

Om du har haft källaröversvämning är det viktigt att du meddelar detta till oss och ditt försäkringsbolag.

Observera att detta inte är en skadekravsanmälan för eventuella anspråk på ersättning. För saneringsåtgärder och skadereglering bör du kontakta ditt försäkringsbolag. Genom att rapportera en översvämning hjälper du oss att få en bild över var de största problemen finns och bidrar till planeringen av våra insatser för att förebygga och minska risken för översvämningar.

Fyll i vårt formulär här intill för att rapportera en källaröversvämning. Du kommer inte att bli automatiskt kontaktad av oss när du skickat formuläret, det är bara för information till oss som har stor betydelse för vårt arbete. Har du frågor är du välkommen att kontakta Kundservice. Här kan du också läsa vanliga frågor och svar om översvämningar.

Andra sätt att rapportera översvämningar

Ladda ner blanketten nedan.
Uppgifter vid källaröversvämning (nytt fönster) pdf-dokument

Skicka in blanketten till

VA SYD
Box 191
201 21 Malmö

Du kan också ringa Kundservice på tel. 040-635 10 00 så skickar vi en blankett till dig.

Ersättning vid källaröversvämning

Vi tar emot dina skadekrav vid en källaröversvämning. Rätten till ersättning utreds för varje specifikt fall. Läs mer om ersättning vid källaröversvämning.

Rapportera källaröversvämning

Fastighetsuppgifter

Händelseförlopp

Uppgifter ovan är ifyllda av

Hantering av personuppgifter: För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar används för att tillhandahålla avfallstjänster, såsom att hantera tömning av kärl, fakturera abonnenter, hantera kundkontakt och genomföra kvalitetsuppföljning av de entreprenörer som utför den faktiska avfallshanteringen på uppdrag av VA SYD. Personuppgifterna behandlas också för att planera och samordna avfallshanteringen, samt i övrigt följa upp och kontrollera VA SYDs uppdrag. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 09:41

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa