Tillsammans gör vi plats för vattnet

Ibland regnar det riktigt, riktigt mycket och då behöver vattnet någonstans att ta vägen. Som fastighetsägare har du ansvar för att ta hand om vattnet på den egna tomten. Gör det på ett hållbart sätt så minskar du också risken för översvämning, både hos dig själv och andra. Hur mycket vatten får plats hos dig?

Tillsammans gör vi plats för vattnet

Skyfall och översvämningar tillhör framtidens stora utmaningar som vi behöver hitta lösningar på. Vi vet att vi inte kan lösa problemen med bara ingenjörskonst och större ledningar. För att göra plats för vattnet i våra städer behöver vi arbeta tillsammans – kommun, VA SYD och alla som bor och verkar i Malmö. 

Vi på VA SYD vill få fler att göra plats för vattnet där de bor. Det gäller både dig som bor i villa eller radhus och dig som bor i flerfamiljshus. Vi vill inspirera med smarta tips och erbjuda råd till dig som behöver. Vi kallar den här satsningen för Tillsammans gör vi plats för vattnet.

Bakom Tillsammans gör vi plats för vattnet står VA SYD. Satsningen startade 2017 och finansieras av Malmös VA-taxa under fem år framåt. Arbetet bedrivs nära VA SYDs vanliga verksamhet men bidrar med extra satsningar som kräver resurser utöver vad som ryms i det dagliga arbetet. Det är en spjutspets som kan testa nya arbetsmetoder, driva nya samarbeten och involvera fler aktörer än vad vi vanligtvis gör.

Arbetet med att skyfallssäkra Malmö är inte gjort i en handvändning. Det tar tid, och kommer att kosta pengar. Lösningen ligger huvudsakligen i förändringar ovan mark, i planerade översvämningsytor och alternativa vägar för vattnet att rinna på.

Skyfallshantering är en samhällsfråga, inte en VA-fråga. Vattnet behöver få plats i staden – på gator, i parker och trädgårdar.

Skyfallsplan för Malmö

I augusti 2014 drabbades Malmö av ett stort skyfall. Det var det enskilt största regnet i Malmö sedan mätningarna startade i slutet på 1800-talet. Vi har haft flera stora regn de senaste åren, och regnet den 31 augusti 2014 var extraordinärt. På bara några timmar kom över 100 millimeter regn över Malmö, och än mer över vissa områden. Under 6 timmar föll det lika mycket regn i de centrala delarna av Malmö som det vanligtvis gör under två normala sommarmånader. Det är det största regn som någonsin uppmätts i Malmö. 

Tillsammans med Malmö stad har VA SYD arbetat fram en skyfallsplan – det vill säga en långsiktig plan för hur staden ska rustas för att möta extrema skyfall*. Skyfallsplanen godkändes av Tekniska nämnden i Malmö den 17 januari 2017. Den ska under 2018 kompletteras av en handlingsplan för skyfallsombyggnad. 

Läs mer om Plan för Malmös vatten på Malmö stads webbplats

VA SYD samarbetar med alla fyra medlemskommuner (Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö) för att vara bättre rustade inför framtida extrema regn, men just den här satsningen gäller Malmö.

I vissa fall kan du få ekonomisk ersättning om du kopplar bort dina stuprör från ledningsnätet. Kontakta VA SYD på platsforvattnet@vasyd.se för att ta reda på om detta gäller dig.

 

*Med skyfall menar vi regn som inte kan hanteras i avloppsledningsnätet och som orsakar störningar i trafik, skador på bebyggelse och olägenheter för kommuninvånarna.

Sidan uppdaterad 4 september 2019 15:28

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa