Ersättning vid källaröversvämning

Ersättning vid källaröversvämning

Vi tar emot dina skadekrav vid en källaröversvämning. Rätten till ersättning utreds för varje specifikt fall.

Om du har råkat ut för en källaröversvämning är första steget att anmäla detta till ditt försäkringsbolag. Efter saneringen gör de en skadevärdering och du får betala en självrisk. Självrisken kan du ställa som skadekrav till VA SYD. Rätt till ersättning utreds för varje specifikt fall. 

Rapportera också översvämningen till oss. Genom att rapportera en översvämning hjälper du oss att få en bild över var de största problemen finns och bidrar till planeringen av våra insatser för att förebygga och minska risken för översvämningar. 

En förutsättning för att ersättning ska komma i fråga, enligt Lagen om allmänna vattentjänster, 2006:412 (nytt fönster) är att kravställaren är fastighetsägare.

Ersättning utan självrisk

Om skadorna inte uppgår till självriskbeloppet kan du begära ersättning för de utlägg du tvingats göra och för ditt eget arbete i form av tid. Bifoga kopior på kvitto och fakturor som styrker utläggen. Detsamma gäller om du inte har hemförsäkring. Du kan inte ställa obetalda fakturor till VA SYD.

Ett skadekrav ska innehålla:

  • Kort redogörelse för hur vattnet har tagit sig in i fastigheten.
  • Kopia på fakturan angående yrkad självrisk eller den slutreglerade skaderapporten från försäkringsbolaget där självriskbeloppet är avdraget från totala skadekostnaden.
  • Understiger skadekostnaden aktuellt självriskbelopp ska ålder och pris anges för de skadade föremålen (bifoga kopia på kvitton). Om ni utfört eget saneringsarbete i samband med skadan bör antalet timmar anges.
  • Fastighetsbeteckning eller adress på den översvämningsdrabbade fastigheten.
  • Ditt namn, postadress och telefonnummer.
  • Personnummer eller organisationsnummer.
  • Bankuppgifter med information om bank, clearingnummer och kontonummer dit en eventuell ersättning ska sättas in.

Skicka ersättningsanspråk per mejl till kund@vasyd.se eller per brev till VA SYD, Box 191, 201 21 Malmö. Märk ansökan med "skadekrav"

Väntetid på besked

VA SYD har som mål att utreda och handlägga skadekrav inom tre till sex månader efter skadekravet kommit till oss. Skadekrav knutna till skyfallet 31 augusti 2014 har dock haft betydligt längre handläggningstid. VA SYD meddelar skadekravsställaren skriftligt så snart utredningen är klar.

Hantering av personuppgifter

För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar kommer VA SYD att behandla i syfte att administrera ansökan om ersättning. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar din personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa