VA SYD

Lagar och regler om vatten och avlopp

Vad gäller enligt lagar och regler om vatten och avlopp?

VA SYDs och våra kunders rättigheter och skyldigheter i frågor som gäller vatten och avlopp regleras i  Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) och Allmänna Bestämmelserna för brukande av den allmänna Vatten- och Avloppsanläggningen (ABVA). 

Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets hantering och kvalitet i sina föreskrifter om dricksvatten.

Regler om dricksvatten

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen reglerar kommunens ansvar att ordna med vattenförsörjning och avloppshantering för sina invånare. Det innebär att kommunen har ansvar för att ordna med vatten och avlopp för de boende i ett område om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön. Länsstyrelsen har ansvar för att kontrollera att kommunen följer denna lag.

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)

ABVA – Allmänna bestämmelser om vatten och avlopp 

ABVA reglerar förhållandet mellan dig som VA-kund gentemot VA SYD. ABVA som gäller i VA SYDs kommuner är framtagen tillsammans med kommunerna. Samma regler gäller i alla kommuner som ingår i detta samarbete.

ABVA

Vår Kundservice kan också ordna så att du får vårt material hemskickat.

Sidan uppdaterad: 16 oktober 2020 15:06

Innehållsansvarig: webbredaktionen