Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), vilken trädde i kraft 2007-01-01, är ytterligare en skrift som gäller för vatten och avlopp. (Den ersätter den tidigare gällande Lagen om allmänna vatten och avloppsanläggningar (1970:244) som upphävdes 2007-01-01.)

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412), Sveriges Riksdag Svensk Författningssamling, öppnas i nytt fönster (notisium.se)

Du kan ladda ner vårt material om ABVA via länkarna på denna sida. Vår Kundservice kan också ordna så att du får vårt material hemskickat. Kontakta Kundservice på 040-635 10 00.