Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

MalmöLund-regionen har en mycket stark befolkningstillväxt. Avloppsvattnets mängd ökar och dagens avloppsreningsverk kan inte stoppa alla miljögifter. Miljölagarna blir samtidigt skarpare. VA SYD möter utmaningarna genom en regional satsning; Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.

VA SYD ska genom nära samverkan med andra aktörer och branscher hitta de bästa lösningarna. För att göra det enklare att se till helheten och säkra en långsiktig planering, samordnas satsningarna i programmet; Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne - VA SYD utvecklar i samverkan med omvärlden. Ulf Nyberg är programägare:

– För att nå målet, en hållbar avloppsvattenrening i framtiden, och en vattenmiljö där vi vill leva, krävs det modiga beslut från politikerna i nutid. Det här är stora investeringar och byggprojekt som tar tid och påverkar varandra. Genom att ta rätt beslut nu kan projekten undvika en onödig fördyring. 

Tidslinje

Tidsaxel Hållbar avloppsrening 

Tre byggprojekt som hänger ihop 

Tre större byggprojekt är beroende av varandra och planeras parallellt:

  • Att bygga om och bygga ut Sjölunda avloppsvattenreningsverk (ARV) till en modern regional anläggning. Läs mer om Sjölunda som nav i en regional lösning
  • Att bygga infrastruktur för att leda avloppsvatten från Lund (Källby ARV stängs) till Malmö (Sjölunda ARV). 
  • Att bygga en avloppstunnel i centrala Malmö för att ersätta ett slitet, underdimensionerat och osäkert befintligt tryckavloppssystem. Läs mer om Malmö avloppstunnel
     

I samverkan med industrier och verksamheter nära Sjölunda driver VA SYD också produktutveckling och söker möjligheter att utöka återanvändningen av restprodukter. Hur kan till exempel näringsämnen bättre tas tillvara för jordbruket och hur kan renat avloppsvatten användas i industrier?

Läs vanliga frågor och svar om satsningen Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Sidan uppdaterad: 28 september 2020 14:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa