VA SYD ska genom nära samverkan med andra aktörer och branscher hitta de bästa lösningarna. För att göra det enklare att se till helheten och säkra en långsiktig planering, samordnas satsningarna i programmet; Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne - VA SYD utvecklar i samverkan med omvärlden. Ulf Nyberg är programledare:

– För att nå målet, en hållbar avloppsvattenrening i framtiden, och en vattenmiljö där vi vill leva, krävs det modiga beslut från politikerna i nutid. Det här är stora investeringar och byggprojekt som tar tid och påverkar varandra. Genom att ta rätt beslut nu kan projekten undvika en onödig fördyring. 

Flera satsningar i samverkan

De större utvecklingsprojekten i satsningen Hållbar avloppsrening är:

  • En ny ledning från Lund till Malmö, med möjlighet för fler kommuner att ansluta till ledning och utbyggt avloppsreningsverk; Sjölunda.
  • Utbyggnad av Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö för att klara befolkningsökningen i regionen och för att möta nya miljökrav
  • Avveckling av Källby avloppsreningsverk i Lund till förmån för bostäder.
  • Nytt avloppssystem i centrala Malmö, för att ersätta befintligt tryckavloppssystem kopplat till Sjölunda.
  • Produktutveckling, för att ta till vara slammet på avloppsreningsverken.

Sjölunda är navet 

Lösningarna hänger ihop. Navet för utredningsarbetet är Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö och transporten av avloppsvattnet både söder- och norrifrån. Med en framtida avloppstunnel under Malmö kan Sjölunda byggas ut till lägre kostnad, eftersom tunneln även kommer att fungera som ett utjämningsmagasin vid höga vattenflöden.

Genom att bygga ut Sjölunda och bygga en ledning mellan Lund och Malmö, skapas möjlighet att avveckla Källby avloppsreningsverk till förmån för nya naturnära bostadsområden i Källby. Det skapas också möjlighet för fler kommuner att ansluta sig till ledningen och Sjölunda. Genom att tänka regionalt kan resurserna användas klokare och det finns en stor möjlighet att bli ett internationellt föredöme.