Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

MalmöLund-regionen har en mycket stark befolkningstillväxt. Avloppsvattnets mängd ökar och dagens avloppsreningsverk kan inte stoppa alla miljögifter. Miljölagarna blir samtidigt skarpare. VA SYD möter utmaningarna genom en regional satsning; Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne.

VA SYD ska genom nära samverkan med andra aktörer och branscher hitta de bästa lösningarna. För att göra det enklare att se till helheten och säkra en långsiktig planering, samordnas satsningarna i programmet; Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne - VA SYD utvecklar i samverkan med omvärlden. Ulf Nyberg är programledare:

– För att nå målet, en hållbar avloppsvattenrening i framtiden, och en vattenmiljö där vi vill leva, krävs det modiga beslut från politikerna i nutid. Det här är stora investeringar och byggprojekt som tar tid och påverkar varandra. Genom att ta rätt beslut nu kan projekten undvika en onödig fördyring. 

Läs våra frågor och svar om satsningen Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne

Tre satsningar – en regional lösning

Tre större infrastruktursatsningar är beroende av varandra och planeras parallellt:

  • Att bygga om och bygga ut Sjölunda avloppsvattenreningsverk (ARV) till en toppmodern regional anläggning.
  • Att bygga infrastruktur för att leda avloppsvatten från Lund (Källby ARV stängs) till Malmö (Sjölunda ARV). 
  • Att bygga en avloppstunnel i centrala Malmö för att ersätta ett slitet, underdimensionerat och osäkert befintligt tryckavloppssystem.
     

I samverkan med industrier och verksamheter nära Sjölunda driver VA SYD också produktutveckling och söker möjligheter att utöka återanvändningen av restprodukter. Hur kan till exempel näringsämnen bättre tas tillvara för jordbruket och hur kan renat avloppsvatten användas i industrier?

Sjölunda är navet 

Det handlar om en regional lösning. Navet blir Sjölunda avloppsvattenreningsverk i Malmö med transport av avloppsvattnet både söder- och norrifrån. Att tänka regionalt blir mer samhällsekonomiskt lönsamt. Både Lund och Malmö står inför behov att bygga ut och införa ny reningsteknik. Att bygga ut på en plats ger bättre möjligheter än att bygga ut på två platser. Att Malmö blev ett naturligt val handlar om placeringen. I Malmö ligger Sjölundaverket på ett bättre avstånd från bostäder än i Lund. I Källby har staden växt närmare reningsverket och det finns nu planer på att bygga bostäder. Höje å är dessutom inte längre en lämplig mottagare av avloppsvatten från en så pass stor stad som Lund blivit.

De tre satsningarna tillsammans ger flera synergieffekter. Med en framtida avloppstunnel under Malmö kan Sjölunda byggas ut till lägre kostnad, eftersom tunneln även kommer att fungera som ett utjämningsmagasin vid höga vattenflöden. Det "Nya Sjölunda" och överföringslösningen från Lund till Malmö ska också dimensioneras för att kunna ta emot avloppsvatten från fler närliggande kommuner.

Läs mer om ett säkrare och effektivare avloppssystem med Malmö avloppstunnel.

 

Sidan uppdaterad 21 november 2019 13:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa