Läs om skolbesök här

Klagshamns avloppsreningsverk tar emot vatten motsvarande 70 fulla badkar per minut (220 liter/sekund) från de sydvästra delarna av Malmö stad samt hela Vellinge kommun. 

Klagshamns reningsverks huvuduppgift är att omhänderta och rena avloppsvatten enligt de reningskrav som finns. För att vara säker på att kraven uppfylls måste reningsprocessen ständigt kontrolleras och justeras med hjälp av ett datasystem. 

Hitta hit