VA SYD

Ellinge avloppsreningsverk

Ellinge avloppsreningsverk i Eslövs kommun tar emot avloppsvatten från cirka 19 800 personer.

Läs om skolbesök här

Ellinge avloppsreningsverk tar emot vatten motsvarande 44 fulla badkar per minut (138 liter/sekund) från Eslöv och Marieholm samt Västra Strö, Gullarp, Östra Asmundtorp, Stabbarp och Kungshult. På grund av höjdskillnader i landskapet måste avloppsvatten från en del områden pumpas vidare i ledningsnätet. Totalt finns det 19 avloppspumpstationer inom Ellinge avloppsreningsverks upptagningsområde. Avloppsvattnet renas under cirka ett dygn i reningsverket innan det leds ut i Bråån och Kävlingeån för vidare transport ut i Öresund.

Biogas bildas genom rötning av avloppsslam och biologiskt avfall. Av den biogas som bildas i Ellinge avloppsverk används tre fjärdedelar till uppvärmning av reningsverkets lokaler och näraliggande bostäder. En fjärdedel leds vidare till en tankstation på Ellingevägen. 

Mindre reningsverk finns i Billinge, Flyinge, Hurva, Löberöd, Stehag och Stockamöllan.

Hitta hit

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa