Läs om skolbesök här

Verket anlades ursprungligen under 1968-69 och byggdes om 1995. Med hjälp av 16 pumpstationer är verksamheten är dimensionerad för 15 000 personer och det renade vattnet leds ut i Lödde å.

Från halvårsskiftet 2001 är verket certifierat enligt ISO 14001. Av alla Skånes reningsverk är Borgeby det tredje som på detta sätt kan uppvisa att värnandet om miljön är ett område med högsta prioritet. Detta innebär att Borgeby avloppsreningsverk inklusive tillhörande ledningsnät och pumpstationer ska följa tillämpliga lagar och andra krav och inom givna ekonomiska ramar, med ständiga förbättringar, förebygga negativ miljöpåverkan.

Hitta hit