Läs om skolbesök här

Verket anlades ursprungligen under 1968-69 och byggdes om 1995. Med hjälp av 16 pumpstationer är verksamheten är dimensionerad för 15 000 personer och det renade vattnet leds ut i Lödde å. 

Hitta hit