Störning: Malmö / Risk för lågt vattentryck och missfärgat vatten i västra och södra Malmö

Uppdaterad: 2022-01-14 09:55

Avfallstrappan och cirkulering

Att återvinna avfall är bra, men det är ännu bättre för klimatet och miljön om vi kan jobba förebyggande. Ska vi nå hållbarhetsmålen så måste avfallet minska. EUs avfallstrappa visar de bästa sätten att ta hand om avfall, ju högre upp på trappan vi är desto bättre är det för miljön och klimatet!

  1. Det översta steget handlar om att avfallsminimera, alltså förhindra att avfall skapas. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön.
  2. Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända.
  3. När vi inte kan återanvända mer så ska vi återvinna materialet.
  4. Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.
  5. Avfall som ska ut ur kretsloppet och som inte kan hanteras på annat sätt går till deponering - läggs på soptipp. Det finns olika deponier beroende på hur farligt avfallet är.

Bli en cirkulent istället för en konsument!

Vårt sätt att leva och konsumera tär på jordens resurser. I Sverige konsumerar vi som om vi hade fyra jordklot, vi ligger alltså över vår budget.  Om vi återanvänder, reparerar och återvinner mer sparar vi på jordens resurser. Det finns många delningstjänster och smarta appar idag som underlättar för att leva cirkulärt. Det går till exempel ofta att hyra produkter vid behov, köpa återbrukade varor och laga det som är trasigt.

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2021 13:01

Innehållsansvarig: webbredaktionen