VA SYD

Vad gör vi med dina sopor

Varje natt skickar vi en beställning på vad som ska tömmas, så kallade "körlistor" till entreprenörerna.

Uppföljning sker genom avläsning i fordonssystemet via det så kallade chipet som sitter på magen på ditt sopkärl. När kärlet töms på bilen, läses chipet av och informationen skickas vidare till Kundservice. Kundservice kan sedan använda detta i uppföljningen mot kunden. 

Vad gör vi med dina sopor?

Så länge dina sopor är paketerade som de ska, hämtas de som vanligt. Men om det exempelvis finns synligt farligt avfall, så som färgburkar eller andra kemikalier, i ditt sopkärl registrerar chauffören en generell felkod i sitt system och en hängare med rubriken "Avvikelserapport" placeras på kärlet med informationen "Kärlet innehöll felaktigt innehåll". Detta gör vi både för medarbetarnas och utrustningens säkerhet och inte minst med tanke på miljön. Däremot finns aldrig någon systematisk registrering av vad kärlet innehåller. Att använda sig av chip på sopkärl är vanligt inom avfallsbranschen.

Hur vet vi vad kunderna slänger? 

Vi gör en så kallad plockanalys av kundernas restavfall, innehållet i den gröna soptunnan, en gång per år. Här ser vi hur mycket farligt avfall och förpackningar som slängs i de vanliga i soporna istället för att sorteras rätt. För att kunna följa förändringar år från år görs de vid ungefär samma tidpunkt varje år och på samma område. Analyserna går till så att en sopbil tippar av ett helt lass avfall. En lastmaskin blandar avfallet och tar ut ett analysprov på cirka 500 kg. Det är den mängd avfall som är tillräckligt stor för att vara representativ. Avfallet analyseras därefter genom att ett antal personer, iklädda skyddsutrustning, sorterar avfallet i olika fraktioner. Fraktionerna vägs sedan och ger på så sätt ett snitt för hur Malmös och Burlövs restavfall är sammansatt. 

Plockanalyser tillsammans med vår kundenkät är vårt viktigaste verktyg för uppföljning av hur vi sköter vårt arbete. Vårt måtto är att det ska vara lätt att göra rätt. 

VA SYDs uppdrag

Vårt uppdrag är att ta hand om hushållsavfallet. Vi ser till att hushållens sopor blir hämtade och att kunderna förstår sin roll i systemet. Genom information till hushållen verkar VA SYD för avfallsmängderna minskar och att miljönytta prioriteras. Vi ska se till att källsortering av förpackningar och insamling av matavfall når uppsatta mål. Målen är satta av våra politiker och finns i Avfallsplanen för Malmö stad och Burlövs kommun. Informationen till våra kunder ska ge kunskap, påverka attityder och beteende samt visa på goda exempel. 

 

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa