VA SYD

Abonnemang och kärl för trädgårdsavfall

Du kan beställa ett särskilt kärl för trädgårdsavfall. Ditt trädgårdsavfall komposteras till fin jord på återvinningscentralen.

Storlekar

Trädgårdsavfallskärl finns i två storlekar, 190 liter och 240 liter.

Hämtning

Hämtning sker varannan vecka från vecka 9 till och med vecka 50, beroende på om du har tömning udda eller jämna veckor. Under vintrarna har vi uppehåll i hämtning av trädgårdsavfall av miljöhänsyn. 

Hämtförhållande

Villa eller radhus

Villaägare eller exempelvis radhus med egna kärl måste dra fram trädgårdskärlet till tomtgränsen inför hämtning. Kärlen ska stå på hårdgjord yta med handtagen ut mot gatan.

Flerfamiljsfastighet

Har du en dörr eller grind som ska låsas upp när dina kärl hämtas ska du lägga till detta till ditt abonnemang mot en avgift. Står kärlen mer än 3 meter från tomtgränsen och du inte själv vill eller kan dra fram dem, ska även detta läggas till på abonnemanget (dragväg). Kärlen ska stå på hårdgjord yta med handtagen utåt.

ABONNEMANG FÖR TRÄDGÅRDSAVFALL

Anläggningsadress (om inte samma som fakturaadress)

HÄMTSTÄLLE

STORLEK PÅ KÄRL (tömningsintervall varannan vecka)

Trädgårdsavfallskärlet måste alltid stå inom 2 meter från tomtgräns på tömningsdagen.

Hantering av personuppgifter: För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar används för att tillhandahålla avfallstjänster, såsom att hantera tömning av kärl, fakturera abonnenter, hantera kundkontakt och genomföra kvalitetsuppföljning av de entreprenörer som utför den faktiska avfallshanteringen på uppdrag av VA SYD. Personuppgifterna behandlas också för att planera och samordna avfallshanteringen, samt i övrigt följa upp och kontrollera VA SYDs uppdrag. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 09:41

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa