VA SYD

Sortera ditt avfall

Enligt Avfallsförordningen är du ansvarig att lämna ditt förpackningsmaterial samt tidningar till återvinning. När du sorterar ditt avfall sparar du resurser och energi samt minskar utsläpp av klimatgaser och farliga ämnen.

Alla ska sortera

Vi, alltså hushållen, är skyldiga att sortera ut returpapper, förpackningar, elavfall, batterier och grovsopor och lämna dessa till de insamlingssystem som finns. Vårt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Källsortering skyddar både miljö och människor och sparar såväl naturresurser som energi.

Fastighetsägare har i nuläget inget krav på att tillhandahålla källsortering av exempelvis plast, glas och metall. Om sorteringsmöjligheter saknas där du bor är det Sysavs återvinningscentraler eller FTIs återvinningsstationer som gäller. FTI står för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen och är de som ansvarar för de många mindre återvinningsstationer som finns runt om i städerna. 

Här hittar du en återvinningsstation nära dig (nytt fönster).

Varför måste jag sortera?

För att avfall är en resurs. Matavfall, tidningar, förpackningsmaterial, elektronik, grovavfall och farligt avfall ska sorteras. Det som blir kvar och inte kan återvinnas är restavfall (vanliga soppåsen/brännbart). Matavfall blir till biogas och biogödsel. Restavfall bränns och energin används till el och värme. Allt annat återvinns så långt det går och får nya liv i nya produkter. Genom att sortera bidrar du till en cirkulär och mer miljövänlig vardag.

Mer om matavfall

Var ska jag sortera?

  • Under 2019 får alla villahushåll i Burlöv och Malmö fyrfackskärl på den egna tomten. I dem sorterar du mat- och restavfall, förpackningar, tidningar, batterier, glödlampor och småelektronik.
  • De flesta flerfamiljfastigheter har miljörum eller gemensamhetslösningar för olika slags avfall. Om du saknar det där du bor, tala med din hyresvärd eller förening.
  • På de mindre återvinningsstationerna runt om i städerna finns möjlighet till sortering av alla förpackningar och tidningar. Även du som har fyrfackskärl eller miljöhus kan använda dessa för att bli av med mer skrymmande förpackningar.
  • återvinningscentralerna lämnar du grovavfall, elektronik och farligt avfall. Här finns också återbruksrum där du kan lämna saker som är fullt användbara.
  • Till farligt avfall-bilen kan du exempelvis lämna rester av kemikalier, lösningmedel, batterier, lysrör, målarfärg och elektronik (upp till storleken av en mikrovågsugn). 

Ansvar för avfall

Hushållen: Ansvarar för att källsortera och lämna sorterat avfall till befintliga insamlingssystem. Egna fyrfackskärl eller återvinnningsstation räknas som sådana system.

Sysav: Ansvarar för de stora återvinningscentralerna, och tar emot det hushållsavfall för behandling som VA SYD samlar in. De tar även emot avfall från andra kommuner.

FTI: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Ansvarar för de mindre återvinningsstationerna där du kan lämna utsorterade förpackningar.

VA SYD: Ansvarar för att hämta hushållsavfall i Malmö och Burlöv och lämna det för behandling till Sysav. Från och med maj 2019 hämtar vi också det sorterade förpackningsmaterialet som kastas i fyrfackskärlen hos villahushållen. Olika slags avfall hanteras sen av andra aktörer, bland annat Sysav.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:03

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa