VA SYD

Sophämtning på vintern

Halka och snö kan försvåra avfallstömningen på vintern och avfall kan frysa fast i kärlen. Här tipsar vi om hur du kan underlätta problemen så att dina sopor kan hämtas som vanligt även hela vintern.

Halka och snö vid dina avfallskärl

Halka och snö kan göra det svårt att tömma ditt sopkärl. För att underlätta framkomligheten för sophämtarna och för att säkra din sophämtning ska du inför tömningsdagen:

  • Se till att det är halkfritt fram till ditt sopkärl.
  • Skotta rent från snö när det behövs.
  • Undvika att skotta upp vallar på gatan framför huset, då det är svårt att rulla sopkärlet över vallarna.

Om du vill veta mer om hur gatukontoret arbetar med att snö- och halkbekämpa våra gator i Malmö under vintern klicka här: www.malmo.se/vinter

Fastfruset avfall

Lägg några grenar i botten på trädgårdskärlet och placera en tidning i botten på mat- och restavfallskärlet. Det hjälper till att förhindra fastfrysning.

Tänk på att du som har abonnemang för trädgårdsavfall har ansvar för att se till att avfallet är löst i tunnan. Det avfall som eventuellt sitter fast i kärlet efter en normal tömning lämnas kvar. Om avfallet frusit fast i botten är det lättast att använda en grep, käpp eller en spade för att få loss det. Har du ett garage kan du ställa in kärlet för att innehållet ska tina upp och lossna.

Om du har fastfruset avfall kvar i kärlet efter tömning, kan du lösgöra detta och beställa en extratömning mot en avgift om du inte kan vänta tills nästa ordinarie tömning.

Vinteruppehåll för trädgårdsavfall

Sista tömning vecka 49 eller vecka 50 beroende på om du har tömning udda eller jämna veckor.

  • Du som har tömning udda veckor har din sista tömning av ditt trädgårdskärl vecka 49 och sedan din första tömning vecka 9 nästa år.
  • Du som har tömning jämna veckor har din sista tömning av ditt trädgårdskärl vecka 50 och sedan din första tömning vecka 10 nästa år.

Uppehållet görs för miljöns skull, för att minska transporterna då mängden trädgårdsavfall är absolut minst.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa