VA SYD

Sophämtning

VA SYD har hand om avfallshanteringen i Burlöv och Malmö på uppdrag av Burlövs kommun och Malmö stad. Sophämtningen görs av våra entreprenörer.

Var kan jag se mina hämtningsdagar?

Mina sidor kan du se alla dina abonnemang hos oss och även vilka dagar och veckor dina avfallskärl töms. Här får du också information om dina fakturor och din vattenförbrukning, och du har också möjlighet att göra beställningar och förändringar.

När töms mina sopor?

Soporna töms med början klockan 06:30 och kan tömmas ända fram till klockan 19:00. Vi tömmer alla röda dagar förutom på juldagen och nyårsdagen. 

Hur ofta töms det?

  • Kärl 1 töms varannan vecka.
  • Kärl 2 töms var fjärde vecka.
  • Trädgårdsavfall töms varannan vecka, mellan veckorna 9 och 50.

De dagar både kärl 1 och 2 töms kan detta ske på olika tider, då det görs av olika bilar. 

Var ska kärlen ställas?

Kärlen ska stå på plats från klockan 06.30 på hämtningsdagen. Om du inte betalar extra för så kallad dragväg ska kärlen stå max 3 meter från tomtgräns och tillgängliga.

Hur gör jag kärlet tillgängligt?

Det ska vara fri sikt och god framkomlighet på vägen. Sopbilen behöver 5,5 meter fri bredd, det vill säga att träd och annan växtlighet inte får inkräkta på vägbanan. Den fria höjden ska vara 4,7 meter och träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

Har du en dörr eller grind som ska öppnas när dina kärl hämtas ska du lägga till detta till ditt abonnemang mot en avgift. Står kärlen mer än 3 meter från tomtgränsen och du inte själv vill eller kan dra fram dem, ska även detta läggas till på abonnemanget (dragmeter). Kontakta Kundservice eller logga in på Mina sidor. Notera att villaägare inte kan lägga till dragmeter för trädgårdsavfall.

Tänk på att ställa kärlen med handtagen och hjulen utåt mot gatan. Dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från hinder, alltså vara hårdgjord utan trösklar och trappsteg.

Hämtning av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka från och med vecka 9 eller 10 och till och med vecka 49 eller 50 beroende på om du har hämtning udda eller jämn vecka.

Tänk på att ställa kärlen med handtagen och hjulen utåt mot gatan.

Vilken entreprenör hämtar vad? 

  • Hushållsavfall hos våra villakunder, samt del av flerfamiljsfastigheter och verksamheter, töms av Suez
  • Övrig del av hushållsavfall hos flerfamiljsfastigheter och verksamheter töms av Urbaser AB
  • Container – Ohlssons
  • Slamsugning – Söderlindhs
  • Mobil sopsug  – Envac

Sidan uppdaterad: 4 december 2020 15:45

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa