Var kan jag se mina hämtningsdagar?

Mina sidor kan du se alla dina abonnemang hos oss och även vilka dagar och veckor dina avfallskärl töms. Här får du också information om dina fakturor och din vattenförbrukning, och du har också möjlighet att göra beställningar och förändringar.

När töms mina sopor?

Soporna töms med början klockan 06:30 och kan tömmas ända fram till klockan 19:00. Vi tömmer alla röda dagar förutom på juldagen och nyårsdagen. 

Hur ofta töms det?

Du kan välja tömning varje eller varannan vecka för ditt rest- och matavfall. Varannan veckas tömning är fördelaktigt både för miljön och för din ekonomi. I de områden där matavfallsinsamling införts tömmer vi matavfallskärlet samtidigt som sopkärlet i en sopbil med två fack. Trädgårdsavfall töms endast varannan vecka.

Var ska kärlen ställas?

Kärlen ska stå på plats från klockan 06.30 på hämtningsdagen. Om du inte betalar extra för så kallad dragväg ska kärlen stå max 2 meter från tomtgräns och tillgängliga.

Hur gör jag kärlet tillgängligt?

Det ska vara fri sikt och god framkomlighet på vägen. Sopbilen behöver 5,5 meter fri bredd, det vill säga att träd och annan växtlighet inte får inkräkta på vägbanan. Den fria höjden ska vara 4,7 meter och träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.

Har du en dörr eller grind som ska öppnas när dina kärl hämtas ska du lägga till detta till ditt abonnemang mot en avgift. Står kärlen mer än 2 meter från tomtgränsen och du inte själv vill eller kan dra fram dem, ska även detta läggas till på abonnemanget (dragmeter). Kontakta Kundservice eller logga in på Mina sidor. Notera att villaägare inte kan lägga till dragmeter för trädgårdsavfall.

Tänk på att ställa kärlen med handtagen och hjulen utåt mot gatan. Dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från hinder, alltså vara hårdgjord utan trösklar och trappsteg.

Hämtning av trädgårdsavfall

Trädgårdsavfallet hämtas varannan vecka från och med vecka 9 eller 10 och till och med vecka 49 eller 50 beroende på om du har hämtning udda eller jämn vecka.

Tänk på att ställa kärlen med handtagen och hjulen utåt mot gatan. OBS! I vissa delar av Malmö töms trädgårdstunnorna med en så kallad sidolastare. I dessa fall ska kärlet stå vänt tvärtom, med hjul och handtag från gatan. Berörda har fått information i brevlådan.

Vilken entreprenör hämtar vad? 

  • Restavfalls-, matavfalls-, och  trädgårdsavfallskärl hos våra villakunder töms av Urbaser AB (tidigareRenoNorden) och Ohlssons 
  • Container – Ohlssons
  • Slamsugning – Ragn-Sells
  • Mobil sopsug  – Urbaser AB (tidigare RenoNorden)