Enskilda avlopp töms en gång per år

Har du anmält din enskilda avloppsanläggning till oss? Enligt Malmö stads Renhållningsordning ska enskilda avloppsanläggningar tömmas minst en gång per år. Tömningen får endast utföras av VA SYDs entreprenör.

Uppgifter om tömning kommer att finnas på din koloniförenings anslagstavla.

Kom därför ihåg att anmäla din enskilda avloppsanläggning till oss (se Blanketter - Avfall). Då kan vår entreprenör komma och tömma vid ordinarie tömningstillfälle.

Blanketter - Avfall

Före tömning

För att vår entreprenör ska kunna tömma din avloppsanläggning ska den vid tömningstillfället vara:

  • Frilagd: flytta krukor och annat som står i vägen.
  • Uppmärkt: sätt en pinne, flagga eller liknande vid avloppsanläggningen. Då är den lätt att hitta.
  • Tillgänglig: se till att grindar är upplåsta så att entre­prenören kommer åt din anläggning.
  • Ta bort tunga betonglock innan tömning. 

Om ovanstående inte är gjort genomförs tömningen inte. Tömningen sker då istället på en uppsamlingsvecka och koloniägaren får betala en extra avgift.