VA SYD

Koloni

I broschyren "Din koloni" hittar du information om hushållsavfall, farligt avfall, återvinning och slamsugning för din koloni.

I broschyren kan du läsa allt du behöver veta om både avfall och avlopp för din koloni, samt se vilka veckor avloppsanläggningen töms på ditt område. Du kan också se gällande priser.

Ägarbyte och adressändring

Anmäl ägarbyte och adressändring för kolonin till oss genom att fylla i och skicka in blanketten Anmälan om ägarbyte av koloni eller Anmälan av adressändring på koloni.  

Enskilda avlopp

Vill du installera slamavskiljare, sluten tank, infiltrationsbädd, mulltoalett eller annan enskild avloppsanläggning?

Då behöver du

  1. Göra en anmälan till miljönämnden
  2. Få installerad avloppsanläggning besiktigad och godkänd av miljöförvaltningen
  3. Anmäla din enskilda avloppsanläggning till VA SYD

Ansök om enskilt avlopp i Malmö stad (nytt fönster)

Ansök om enskilt avlopp i Burlövs kommun: Kontakta Medborgarservice 040-625 60 00

Enskilda avlopp töms en gång per år

Enligt Malmö stads Renhållningsordning ska enskilda avloppsanläggningar tömmas minst en gång per år. Tömningen får endast utföras av VA SYDs entreprenör. Uppgifter om tömning kommer att finnas på din koloniförenings anslagstavla.

Anmäl därför din enskilda avloppsanläggning till oss med blanketten Anmälan om enskild avloppsanläggning på koloni. Då kan vår entreprenör komma och tömma vid ordinarie tömningstillfälle. 

Före tömning

För att vår entreprenör ska tömma din avloppsanläggning ska den vid tömningstillfället vara:

  • Frilagd: Ta bort tunga lock, flytta krukor och annat som står i vägen.
  • Uppmärkt: Sätt en pinne, flagga eller liknande vid avloppsanläggningen, så den blir lätt att hitta.
  • Tillgänglig: Se till att grindar är upplåsta så att entreprenören kommer åt din anläggning. Skulle locket vara in- eller överbyggt av en terrass, ett trädäck eller liknande måste även detta åtgärdas av koloniägaren innan tömningen kan genomföras.
     

Om ovanstående inte är gjort kan inte tömningen genomföras. Tömningen sker då istället på en uppsamlingsvecka och koloniägaren får betala en extra avgift. 

Byt ut ditt tunga lock

Tänk på att det är koloniägarens ansvar att locket tas bort och att inga olyckor sker på tomten. Det allra bästa är därför att ersätta locket med ett som är lättare, till exempel ett glasfiberlock eller aluminiumlock.

Lätta lock kan du köpa på byggvaruhus eller beställa hos hantverkare. Du kan också söka på "lätta brunnslock" på internet. Vi rekommenderar att du förser locket med en barnsäker låsanordning.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa