VA SYD

Klimatkontraktet Hyllie

I februari 2011 tecknade VA SYD, Malmö stad och E.ON ett klimatkontrakt för Hyllie.
Den nya stadsdelen ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel och en global förebild för hållbar stadsutveckling.
I Hyllie testar vi framtidens lösningar.

VA SYDs delaktighet i Hyllie

- Vår insats i Hyllie handlar mycket om att det ska vara lätt att göra rätt. Väldigt många människor vill göra rätt, men trots det blir det ibland inte så. Därför vill vi sätta människan i centrum snarare än tekniken. I Hyllie kommer vi att jobba mycket med avfallslösningarna och med beteendefrågor för att få människor att göra rätt utan att behöva tänka så mycket, säger Henrik Aspegren, utvecklingsdirektör, VA SYD.

100% förnybar eller återvunnen energi

Redan år 2020 ska Hyllie försörjas till 100 procent med förnybar eller återvunnen energi. Energiförsörjningen utgår från kretsloppsprincipen och avfall är en resurs.

Lätt att återvinna och källsortera

I Hyllie kommer VA SYD att arbeta för att anpassa systemen för återvinning och källsortering till människors vardag och använda beteendevetenskapliga teorier för att utveckla lösningar som gör det lätt att göra rätt. VA SYD kommer att jobba för att vi låter soprummet bli finrum. Vi vill synliggöra våra sopor och låta dem ta plats. Genom att ta in dagsljus, växter, använda färg och varm belysning skapar vi en positiv känsla och trygghet för de boende.

Sidan uppdaterad: 3 november 2015 17:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa