VA SYD

Bli av med din julgran och andra julrester

Din barrande julgran blir till värmeenergi eller frodig jord, och delar av julskräpet får nytt liv efter återvinning.

Julgran

Bor du i lägenhet?

  • Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening och ta reda på vad som gäller hos dig.
  • Lämna granen utan extra kostnad på Sysavs återvinningscentral.  

Bor du i villa?

  • Lämna granen utan extra kostnad på Sysavs återvinningscentral.
  • Klipp ner granen och lägg den i trädgårdsavfallskärlet om du har ett sådant (inget pynt får finnas kvar, den ska ju komposteras!). Kärlet töms sen när tömning av trädgårdskärl återupptas vecka 9 eller 10 beroende på vilken hämtningsvecka du har.
  • Ring vår kundservice och beställ grovavfallshämtning av granen. Det kostar 100 kronor plus 50 kronor per julgran (inklusive moms). Du får ett ordernummer av kundservice som du knyter fast på en lapp i granen. Du ställer sedan granen väl synlig vid tomtgräns.
  • Om den får plats, klipp ner och paketera granen och släng den i ditt vanliga restavfallskärl.

Röj rätt efter tomten

Avfall

Sortera som 

Frigolit Plastförpackning
Julklappsetiketter Soppåsen
Julklappspapper Pappersförpackningar
Julkort Tidningspapper
Kapsyler av metall Metallförpackningar
Kuvert Soppåsen
Mindre kartonger Pappersförpackningar
Presentsnören Soppåsen
Wellpapp, mindre mängd Pappersförpackning
Trasig julgransbelysning Återvinningscentralen eller Samlaren
Wellpapp, stor mängd Återvinningscentralen
Värmeljuskoppar Soppåsen eller återvinningscentral

Värmeljus

Värmeljuskoppar räknas inte som förpackningar och ska därför inte kastas i hushållens källsortering för metallförpackningar. När ljusen är uppbrunna tar du loss den lilla ploppen, som är av järn, från botten av koppen, som är av aluminium. Samla ploppar och koppar och ta med till återvinningscentralen och kasta i containern för metall. På så vis kan aluminium och järn återvinnas var för sig. Aluminium är en värdefull metall att återvinna. Sitter järnploppen kvar riskerar hela värmeljuskoppen att eldas upp, vilket är slöseri av resurser.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa