Bor du i lägenhet?

  • Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening och få reda på vad som gäller hos dig.
  • Lämna granen utan extra kostnad på Sysavs återvinningscentral.  

Bor du i villa?

  • Du kan klippa ned granen och lägga den i trädgårdsavfallskärlet om du har ett sådant (Inget pynt får finnas kvar, den ska ju komposteras!) Hämtas sen när tömning av trädgårdskärl återupptas vecka 9 eller 10 beroende på vilken hämtningsvecka du har.
  • Om du klipper ned granen och den får plats, kan du paketera den och slänga den i ditt vanliga restavfallskärl.
  • Du kan ringa VA SYDs kundservice och beställa hämtning av granen. Det kostar 80 kr per julgran (inklusive moms). Du får ett ordernummer av kundservice som du knyter fast på en lapp i granen. Du ställer sedan granen väl synlig vid sidan av ditt sopkärl.
  • Du kan lämna granen utan extra kostnad på Sysavs återvinningscentral.

Röj rätt efter tomten

Avfall

Sortera som 

Frigolit Plastförpackning
Julklappsetiketter Soppåsen
Julklappspapper Pappersförpackningar
Julkort Tidningspapper
Kapsyler av metall Metallförpackningar
Kuvert Soppåsen
Mindre kartonger Pappersförpackningar
Presentsnören Soppåsen
Wellpapp, mindre mängd Pappersförpackning
Trasig julgransbelysning Återvinningscentralen eller Samlaren
Värmeljuskoppar Soppåsen eller återvinningscentralen
Wellpapp, stor mängd Återvinningscentral