Syftet med fyrfackskärlen är att öka insamlingen av förpackningsmaterial, för idag hamnar återvinningsbart material i alltför stor grad i restavfallet (vanliga soppåsen). De två kärlen kommer att ha totalt åtta fack för restavfall, matavfall, tidningar och förpackningar av plast, papper, metall, färgat och ofärgat glas.

En fungerande källsortering är bra för miljön och ett enkelt system vid din fastighet underlättar så att du slipper åka iväg för att lämna dina förpackningar. Undersökningar visar att insamlingen av förpackningsmaterial ökar med ca 50 % när kommuner inför fyrfackskärl och samtidigt som återvinningen ökar så minskar mängden restavfall.

Systemet finns redan i flera skånska kommuner såsom Lomma, Lund och Helsingborg och är på väg att införas 2017 i till exempel Svedala och Kristianstad.

Förändringen genomförs först 2019, då det krävs speciella fyrfacksfordon och inköp av nya fyrfackskärl. Politikerna i tekniska nämnden i Malmö stad fattade beslutet den 19 oktober 2016. Burlövs kommun fattade beslutet om fyrfackskärl den 13 mars 2017.

Som konsument är du skyldig enligt lag att sortera ut förpackningar och tidningar ur ditt hushållsavfall och lämna det till materialåtervinning och så har det varit ända sedan 1994.