Hämtning av frityrolja och fett

Burlöv, Malmö

Frityrolja och spillfett från restauranger får inte hällas i fettavskiljaren eller i avloppet utan ska hämtas av någon av de entreprenörer som har avtal med VA SYD.

Kontakta någon av våra entreprenörer om du som restaurangägare vill få din frityrolja eller ditt spillfett hämtat:

Svensk fettåtervinning (fettatervinning.se)

IHZ Import Export, telefon 0762-336388

Sveprol mbpgroup.eu

Svensk fettåtervinning, Sveprol och IHZ Import Export utför tjänsterna för VA SYDs räkning. Fettet återvinns till produktion av bland annat stearin, tvättprodukter, plast, gummi eller biodiesel.

Varför är detta viktigt?

När vi lagar mat blir det fett kvar och det är mycket viktigt att du inte sköljer ner i avloppet. Detta gäller speciellt större mängder fett från t ex fritering, marinader och liknande. Fett som spolas ner i avloppet orsakar mycket stora problem i rören med stor risk för stopp hos dig eller i vårt ledningsnät. I avloppet sjunker nämligen temperaturen, varför fettet fastnar på insidan av ledningarna och stelnar till stora cementliknande proppar som leder till stopp i avloppet och risk för översvämningar. Större mängder fett som tar sig hela vägen till avloppsreningsverket riskerar även att skapa obalans i reningsprocessen, varför vattnet inte blir så rent som vi önskar. Genom att ta hand om fettet på rätt sätt kan du därför bidra med en värdefull insats som förhindrar stopp i avloppet och gynnar en väl fungerande reningsprocess.

Sidan uppdaterad 24 juni 2019 16:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa