VA SYD

För att få ditt avfall hämtat

Det finns en del saker att tänka på när du flyttar till hus och får dina egna avfallskärl. Till exempel måste du enligt lag ha ett avfallsabonnemang.

Om ditt kärl inte har blivit tömt kan det bero på orsaker som VA SYDs entreprenör som hämtar avfallet inte kan råda över.  

Tänk på att:

  • kärlen kan tömmas från klockan 06.30 och ända fram till 19.00. Innan dess kan du inte reklamera utebliven tömning.
  • kärl inte får vara överfulla och tunga att dra enligt Arbetsmiljöverkets regler.
  • kärl måste stå på avtalad plats inför hämtning.
  • hämtpersonalen måste kunna komma åt soporna för att tömma. Om du exempelvis byter lås eller kod på grind eller dörr som berörs av tömningen måste du kontakta dem i god tid innan.
  • kärl inte går att tömma om till exempel bilar blockerar hämtvägen.
  • dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från hinder, alltså vara hårdgjord utan trösklar och trappsteg.
  • det är ditt ansvar att se till att avfallet är löst i tunnan. Det avfall som eventuellt sitter fast i kärlet efter en normal tömning lämnas kvar.
  • det är svårt för hämtpersonalen att ta sig fram vintertid när det är halt och har snöat mycket. Då är det viktigt att vägen fram till soporna är skottad och sandad/saltad och att det inte är en snövall framför soptunnan.
  • enligt krav från arbetsmiljöverket och VA SYDs föreskrifter ska kärlet stå med hjulen utåt på hämtningsdagen. Detta minskar risken för förslitningsskador hos sophämtarna. En insats från dig som har stor betydelse för dem som hanterar ditt avfall.
  • om ditt kärl har fått ett klistermärke med pil på kärlets lock så betyder det att ditt kärl har stått felvänt vid hämtningen. Pilen på klistermärket visar i vilken riktning kärlet ska stå i fortsättningen.

Är du osäker på vad som gäller så kontakta vår kundservice.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa