Fettavskiljare

En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare. Alla restauranger och liknande verksamheter måste ha en fettavskiljare installerad.

Varför vi kräver fettavskiljare

Du som driver café, restaurang eller gatukök måste ha en fettavskiljare för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar.

Vart vänder jag mig?

Har du frågor om fettavskiljare kontakta VA SYDs Kundservice 040-635 10 00. Har du frågor om bygglov och bygganmälan kontakta Stadsbyggnadskontorets kunddisk, 040-34 22 73. Läs broschyren "Krav på installation av fettavskiljare" för mer information.

Information till dig som redan har fettavskiljare

Efter tömning av fettavskiljaren återvinns fettet och blir till biogas och biogödsel.

Daglig hantering

Spola inte ner stora mängder matrester eller liknande i avloppet. Det samlas i fettavskiljaren och innebär att den måste tömmas oftare.

Tömning och skötsel

Avskiljaren ska stå ljust, rymligt och lättåtkomligt för tömning och rengöring. Varmvatten ska vara framdraget så att avskiljaren kan spolas ren. 

Efter tömning

Efter tömning ska avskiljaren fyllas med vatten. Om vatten inte fylls på kommer fettet att hamna i avloppet och orsaka stopp och översvämning.

Uppehåll i tömningen

Du kan ansöka om uppehåll i tömningen om verksamheten ska vara stängd i minst fyra veckor. Under denna tid får ingen livsmedelshantering förekomma i lokalen. Blanketten för ansökan om uppehåll hittar du här intill. Ansökan ska skickas till VA SYD minst fyra veckor innan uppehållet ska starta. Vi tar ut en administrativ avgift på 200 kronor inklusive moms för uppehållet.

För dig som bor i Lund eller Eslöv

VA SYD har inte hand om fettavskiljare i Lund och Eslöv. Du som har din verksamhet i Lund hänvisar vi till Lunds Renhållningsverk, du som har din verksamhet i Eslöv hänvisar vi till MERAB

Sidan uppdaterad 24 juni 2019 16:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa