VA SYD

Fettavskiljare

En fettavskiljare samlar upp det fett som rinner ut i avloppet i en särskild behållare. Alla restauranger och liknande verksamheter måste ha en fettavskiljare installerad.

Varför vi kräver fettavskiljare

I princip alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel bör ha en fettavskiljare. Du som driver café, restaurang, bageri eller gatukök måste ha en fettavskiljare för att undvika att fettet kommer ut i avloppsledningarna. Kommer fettet ut i avloppsledningarna kan det orsaka stora problem med stopp i ledningarna och källaröversvämningar.

Vart vänder jag mig?

Daglig hantering

Spola inte ner stora mängder matrester eller liknande i avloppet. Det samlas i fettavskiljaren och innebär att den måste tömmas oftare.

Tömning och skötsel

Avskiljaren ska stå ljust, rymligt och lättåtkomligt för tömning och rengöring. Varmvatten ska vara framdraget så att avskiljaren kan spolas ren. 

Efter tömning

Efter tömning ska avskiljaren fyllas med vatten. Om vatten inte fylls på kommer fettet att hamna i avloppet och orsaka stopp och översvämning. Det insamlade fettet blir till biogas och biogödsel.

Uppehåll i tömningen

Du kan ansöka om uppehåll i tömningen om verksamheten ska vara stängd i minst fyra veckor. Under denna tid får ingen livsmedelshantering förekomma i lokalen. Blanketten för ansökan om uppehåll hittar du här intill. Ansökan ska skickas till VA SYD minst fyra veckor innan uppehållet ska starta. Vi tar ut en administrativ avgift för uppehållet.

För dig som bor i Lund eller Eslöv

VA SYD har inte hand om fettavskiljare i Lomma, Lund och Eslöv. Du som har din verksamhet i Lomma hänvisar vi till Sysav, du som har verksamhet i Lund hänvisar vi till Lunds Renhållningsverk, du som har din verksamhet i Eslöv hänvisar vi till MERAB

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:12

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa