Privata entreprenörer har hand om hämtningen

Fastighetsnära källsortering av allt förpackningsmaterial blir allt vanligare i flerfamiljsfastigheter och är bekvämt och uppskattat av de boende.

Tala med din fastighetsägare eller bostadsförening om du är intresserad av fastighetsnära källsortering. Det är privata entreprenörer som erbjuder hämtning av förpackningar och tidningar. Detta sköts alltså inte genom VA SYDs eller kommunens försorg.

De entreprenörer som hämtar idag

  • Urbaser AB (tidigare RenoNorden)
  • Ohlssons
  • Ragn-Sells