Sortera det farliga avfallet först

Det bästa är att källsortera så mycket det går, men börja med det som är viktigast för miljön - det farliga avfallet.

Var lämnar jag farligt avfall?

  • Farligt Avfall-bilen
  • På återvinningscentralen
  • Samlaren (endast lampor, småelektronik och batterier)

Ibland erbjuder fastighetsägaren insamlingsmöjligheter för det farliga avfallet.