Möjligheter att återvinna

VA SYDs återvinningscontainer erbjuder de boende att under en dag lämna gamla möbler, elavfall, metallskrot och andra grovsopor i en särskild container på sin egen gård. Grovsopinsamling underlättar mycket för dem som inte har tillgång till bil och har svårt att ta sig till en återvinningscentral.

Byt saker med varandra

Det finns även en byteshörna där saker som är i fint skick kan lämnas. Det är också fritt fram att ta med sig vad man vill från byteshörnan.

Personal som hjälper till

På plats vid containern måste finnas personal från fastighetsägarens sida som kan hjälpa till med sorteringen.

Extra container

För stora områden där återvinningscontainern inte räcker till finns det möjlighet att beställa en extra container för grovavfall som ställs upp vid sidan om återvinningscontainern.

Prisinformation

Priser för VA SYDs återvinningscontainer