VA SYD

Återvinningscontainer

Det finns möjlighet för flerfamiljsfastigheter att beställa en återvinningscontainer. Containern har blivit mycket uppskattad av både fastighetsskötare och boende i de områden som prövat den.

Möjligheter att återvinna

VA SYDs återvinningscontainer erbjuder de boende att under en dag lämna elavfall och metallskrot på sin egen gård. Insamlingen underlättar mycket för dem som inte har tillgång till bil och har svårt att ta sig till en återvinningscentral. 

Personal som hjälper till

På plats vid containern måste finnas personal från fastighetsägarens sida som kan hjälpa till med sorteringen.

Extra container

För stora områden där återvinningscontainern inte räcker till finns det möjlighet att beställa en extra container för grovavfall som ställs upp vid sidan om återvinningscontainern.

Prisinformation

Priser för VA SYDs återvinningscontainer

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 08:02

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa