På återvinningscentralen finns containrar för ett stort antal avfallstyper.

För att vi ska kunna återvinna så mycket som möjligt är det viktigt att du lägger rätt sak på rätt plats. Personalen hjälper gärna till så att ditt avfall blir rätt sorterat och kan återvinnas så långt som det är möjligt.

Ditt besök är gratis eftersom du som privatperson redan har betalt genom din avfallstaxa.