VA SYD

Anmäl utebliven sophämtning

Här kan du göra en anmälan/reklamation om utebliven sophämtning i Burlöv eller Malmö. Tänk på att tunnorna kan tömmas ända fram till kl 19.

Vad händer efter min anmälan?

  • När din anmälan kommit in till oss kontaktas vår entreprenör för hushållsavfall i ditt område som får en reklamationsorder
  • När entreprenören fått ordern har de dagen och nästkommande vardag på sig att tömma missade kärl

Tänk på att du måste göra din reklamation innan nästa ordinarie tömning.

Vår kundservice arbetar måndag till fredag kl. 08.00-16.30. Skickar du meddelande på kvällen så läses det på vardagsmorgonen. Senast vardagen efter att anmälan kommit till oss ska entreprenören få en reklamationsorder från oss.

För att din anmälan ska kunna behandlas är det viktigt att samtliga uppgifter märkta med * fylls i.

Ange e-post samt gärna telefon dagtid där vi kan nå dig för frågor och svar angående ditt ärende.

Hantering av personuppgifter: För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar används för att tillhandahålla avfallstjänster, såsom att hantera tömning av kärl, fakturera abonnenter, hantera kundkontakt och genomföra kvalitetsuppföljning av de entreprenörer som utför den faktiska avfallshanteringen på uppdrag av VA SYD. Personuppgifterna behandlas också för att planera och samordna avfallshanteringen, samt i övrigt följa upp och kontrollera VA SYDs uppdrag. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 09:41

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa