VA SYD

Uppehåll i hämtning av ditt avfall

Vi kan bevilja uppehåll i din hämtning, men det finns några villkor som måste uppfyllas.

  • För permanentbostad eller annan fastighet om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst tre månader.
  • För fritidshus om fastighet inte kommer att utnyttjas någon del under hämtningsperioden.

Skriftlig ansökan från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare fyller du i på särskild blankett som du laddar ner nedan. Den skickas till oss senast en månad före avsedd uppehållsperiod.

Uppehåll beviljas för högst tre år i taget, därefter måste en ny ansökan lämnas in. Du måste ange anledningen till att fastigheten inte används.

Blankett för uppehåll av hämtning (nytt fönster)

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 09:41

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa