Kostnader för ditt avfall

Burlöv, Malmö

VA SYD sköter avfallshämtningen i Malmö och Burlöv. Som villaägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av rest- och matavfall och betala avfallsavgift. Du kan också ha abonnemang för trädgårdsavfall.

Grundavgift och hämtningsavgift

Avfallsavgiften är uppdelad i två delar – grundavgift och hämtningsavgift.

I grundavgiften ingår kostnaderna för

  • drift av bemannade återvinningscentraler
  • hantering av farligt avfall
  • information och kundservice

Eftersom alla har tillgång till dessa tjänster betalar alla villahushåll lika mycket för dessa, även de som delar kärl med grannen. För boende i flerfamiljshus ingår grundavgiften i fastighetsägarens avgifter som tas ut genom hyran.

I hämtningsavgiften ingår kostnaderna för

  • hämtning och behandling
  • kärlhyra
  • reparation eller byte av skadade kärl 

Utöver detta kan det tillkomma avgifter för tilläggstjänster som trädgårdskärl, fritidshus och tillägg beroende på kärlets placering.

Avgifterna ska säkerställa en smidig och miljövänlig avfallshantering som samtidigt lovar en säker arbetsmiljö för chaufförerna. 

Vill du ändra något i ditt abonnemang?

En ändring kostar 90 kronor per tillfälle - till exempel hur ofta kärlet ska tömmas och storleken på det. Kontakta Kundservice så hjälper vi dig, eller besök Mina sidor.

Hämtningsförhållanden och dragmeter

Bor du vid en väg där sopbilarna inte kan köra in? Då ska du dra fram kärlet själv till närmsta farbara väg där sopbilarna kan stanna senast klockan 06:30 på tömningsdagen.

Bor du på väg där sopbilar kan köra och du vill få hämtat ditt sopkärl inne på din tomt? Då ska du betala ett tillägg för dragmeter. Uppgift om detta tillägg hittar du i våra dokument här intill. Står kärlen mindre än två meter från tomtgräns kostar det inget extra. Tillägg för dragmeter gäller endast rest- och matavfallskärl. Trädgårdskärl ska alltid dras fram till tomtgräns av arbetsmiljömässiga skäl. Om du drar fram dina kärl själv ska du inte betala för dragmeter. Titta på din faktura så ser du vad du betalar för.

Har du en låst dörr eller grind som måste öppnas med nyckel för att man ska nå dina kärl? Då ska du betala ett tillägg för låst dörr.  Uppgift om detta tillägg hittar du i våra dokument här intill. Tillägget gäller endast rest- och matavfallskärl. Om du drar fram dina kärl själv ska du inte betala för dörr eller grind. Titta på din faktura så ser du vad du betalar för.

Sidan uppdaterad 24 juni 2019 16:18

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa