VA SYD

Abonnemang och kärl för villa

Som villaägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Du kan också ha abonnemang för trädgårdsavfall. VA SYD har ansvar för att samla in ditt avfall.

I Burlöv och Malmö sorterar vi våra hushållssopor i fyrfackskärl. Standardabonnemanget är två fyrfackskärl och en elektronikbox. Kärl 1, inklusive elektronikbox, är obligatoriskt. Kostnaden för ett eller två kärl är densamma. Med två kärl på tomten kan du sortera det mesta av ditt avfall direkt utanför dörren. Det är bra för miljön och du slipper och åka med dina förpackningar till återvinningsstationen. Tack för att du sorterar!

Läs frågor och svar om fyrfackskärl

Sophämtning

  • Avfallskärlen töms mellan 06.30 och 19.00.
  • Kärl 1 töms varannan vecka
  • Kärl 2 töms var fjärde vecka
  • De veckor båda kärlen töms sker detta med olika bilar och kan ske vid olika tidpunkter
  • Tömningsschema hittar du på Mina sidor

Hämtförhållande

  • Har du en dörr eller grind som måste låsas upp när dina kärl hämtas ska du lägga till detta till ditt abonnemang mot en avgift (låsta dörrar).
  • Står kärlen mer än 3 meter från tomtgränsen och du inte själv vill eller kan dra fram dem, ska även detta läggas till på abonnemanget, så kallad dragväg. Dragvägen ska vara lättframkomlig och fri från hinder, alltså vara hårdgjord utan trösklar och trappsteg. 

Ändring av abonnemang

Alla förändringar av ditt abonnemang kostar 90 kronor per tillfälle. Kontakta Kundservice så hjälper vi dig, eller logga in på Mina sidor.

Uppsägning av abonnemang = överlåtelse

När du säljer din bostad ska du anmäla ägarbytet till oss för att överlåta abonnemanget till den nya ägaren. Säljaren eller köparen kan anmäla ägarbytet till oss tidigast på överlåtelsedagen.

Information och anmälan om flytt och ägarbyte

Taggning av kärl

Alla avfallskärl har en tagg. Taggen är till för att vi ska kunna kvalitetssäkra våra tjänster. Taggen läses av automatiskt varje gång kärlet töms i sopbilen. Att tagga kärl används generellt i avfallsbranschen. Taggningen kan enbart visa om kärlet har blivit tömt.

När du ringer kan vi direkt se om kärlet blivit tömt som det ska. På så vis kan vi säkerställa att våra kunder får de tjänster de betalar för.

Villa

ANLÄGGNINGSADRESS (om inte samma som fakturaadress)

HÄMTSTÄLLE

HUSHÅLLSAVFALL

I kärl 1 kastas rest- och matavfall, plastförpackningar och färgade glasförpackningar. I kärl 2 kastas pappers- och metallförpackningar, genomskinliga glasförpackningar och tidningar.

I kärl 1 kastas rest- och matavfall, plastförpackningar och färgade glasförpackningar. I kärl 2 kastas pappers- och metallförpackningar, genomskinliga glasförpackningar och tidningar.

HÄMTFÖRHÅLLANDE

TRÄDGÅRDSAVFALL

Storlek på kärl (tömningsintervall varannan vecka)

Trädgårdsavfallskärlet måste alltid stå inom 3 meter från tomtgräns på tömningsdagen.

Hantering av personuppgifter: För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar används för att tillhandahålla avfallstjänster, såsom att hantera tömning av kärl, fakturera abonnenter, hantera kundkontakt och genomföra kvalitetsuppföljning av de entreprenörer som utför den faktiska avfallshanteringen på uppdrag av VA SYD. Personuppgifterna behandlas också för att planera och samordna avfallshanteringen, samt i övrigt följa upp och kontrollera VA SYDs uppdrag. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 30 juni 2020 09:41

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa