VA SYD

Abonnemang och kärl för flerfamiljsfastighet

Som flerfamiljsfastighetsägare i Burlöv och Malmö måste du ha ett abonnemang för hämtning av avfall. Du kan ha abonnemang för restavfall, matavfall och trädgårdsavfall men även för enskild avloppsanläggning och fettavskiljare.

Restavfallskärl och matavfallskärl

Startar du ett nytt abonnemang för restavfall, får du automatiskt även ett matavfallskärl; detta är obligatoriskt i Malmö och Burlöv. Har du behov av matavfallspåsar eller hållare för dessa i din fastighet så beställer du enkelt dessa här: Matavfall - Beställ matavfallspåsar

Ändring av abonnemang

Alla förändringar av ditt abonnemang kostar 90 kronor per tillfälle. En ändring kan vara byte av storlek på kärl eller hämtningsfrekvens, dragmeter bland annat.

Uppsägning av abonnemang

När du säljer din fastighet ska du anmäla ägarbytet till oss för att överlåta abonnemanget till den nya ägaren. Säljaren eller köparen kan anmäla ägarbytet till oss via en blankett eller digitalt formulär.

Anmälan och information om ägarbyte

Taggning av kärl

Alla kärl, både för matavfall, restavfall och trädgårdsavfall, har en tagg på ”magen” sedan flera år tillbaka. Taggen är till för att vi ska kunna kvalitetssäkra våra tjänster. Taggen läses av automatiskt varje gång kärlet töms i sopbilen. 

När kunden ringer kan vår Kundservice direkt se om kärlet blivit tömt som det ska. På så vis kan vi säkerställa att våra kunder får de tjänster de betalar för.

Att tagga kärl används generellt i avfallsbranschen. Taggningen kan enbart visa om kärlet blivit tömt.

Flerfamiljsfastighet

ANLÄGGNINGSADRESS (om inte samma som fakturaadress)

HÄMTSTÄLLE

HUSHÅLLSAVFALL - Storlek på kärl. OBS! Du måste ha både rest- och matavfallskärl.

HÄMTFÖRHÅLLANDE

TRÄDGÅRDSAVFALL - Storlek på kärl (tömningsintervall varannan vecka)

Hantering av personuppgifter: För att administrera din ansökan krävs registrering av dina uppgifter i vårt dataregister. Uppgifterna du lämnar används för att tillhandahålla avfallstjänster, såsom att hantera tömning av kärl, fakturera abonnenter, hantera kundkontakt och genomföra kvalitetsuppföljning av de entreprenörer som utför den faktiska avfallshanteringen på uppdrag av VA SYD. Personuppgifterna behandlas också för att planera och samordna avfallshanteringen, samt i övrigt följa upp och kontrollera VA SYDs uppdrag. VA SYD är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse och vissa fall radering av dessa. Mer information finns på Personuppgiftsbehandling för VA- och avfallstjänster och på vasyd.se/personuppgifter.

Sidan uppdaterad: 10 augusti 2020 15:16

Innehållsansvarig: webbredaktionen

Du kanske även vill läsa