Ändring av abonnemang

Alla förändringar av ditt abonnemang kostar 90 kronor per tillfälle. En ändring kan vara byte av storlek på kärl eller hämtningsfrekvens, dragmeter bland annat.

Uppsägning av abonnemang

När du säljer din fastighet ska du anmäla ägarbyte till oss för att överlåta abonnemanget till den nya ägaren. Den personen ska skriva under på samma blankett som du använder för att säga upp abonnemanget. Sen skickas blanketten in till oss.

Anmälan och information om ägarbyte

Taggning av kärl

Alla kärl, både för matavfall, restavfall och trädgårdsavfall, har en tagg på ”magen” sedan flera år tillbaka. Taggen är till för att vi ska kunna kvalitetssäkra våra tjänster. Taggen läses av automatiskt varje gång kärlet töms i sopbilen. 

När kunden ringer kan vår Kundservice direkt se om kärlet blivit tömt som det ska. På så vis kan vi säkerställa att våra kunder får de tjänster de betalar för.

Att tagga kärl används generellt i avfallsbranschen. Taggningen kan enbart visa om kärlet blivit tömt.